กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า เจอทั้งร้อนและฝน

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า แต่ละภาคในต้นเดือนเมษายน จะเจอกับ อากาศร้อน ถึงร้อนจัด มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า เจอทั้งร้อนและฝน
ภาพจากอีจัน

การพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้าของแต่ละภาค รายละเอียดดังนี้ค่ะ

ภาคเหนือ

ช่วงวันที่ 30 มี.ค. – 2 เม.ย. 64 จะมี อากาศร้อน ถึงร้อนจัด มีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 21-26 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 36-41 องศาเซลเซียส ส่วนวันที่ 3 - 5 เม.ย. 64 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ มีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 20-25 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 29-35 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงวันที่ 30 มี.ค. - 2 เม.ย. อากาศร้อนถึงร้อนจัด มีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-27 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 35-40 องศาเซลเซียส ส่วนวันที่ 3 - 5 เม.ย. 64 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ มีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 25-27 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 28-35 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง

วันที่ 30 มี.ค. – 2 เม.ย. 64 อากาศร้อนถึงร้อนจัด มีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-27 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 35-40 องศาเซลเซียส ส่วนวันที่ 3 - 5 เม.ย. 64 อากาศร้อน มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-27 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 30-36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ ตลอดช่วงวันที่ 30 มี.ค. – 2 เม.ย. 64 ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนช่วงวันที่ 3 - 5 เม.ย. 64 ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-27 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

ช่วงวันที่ 30 มี.ค. – 2 เม.ย. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนช่วงวันที่ 3 - 5 เม.ย. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-27 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 34-37 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วันที่ 30 มี.ค. – 2 เม.ย. 64 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 25-28 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 35-39 องศาเซลเซียส ส่วนช่วงวันที่ 3 -54 เม.ย. 64 มีอากาศร้อน มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-34 องศาเซลเซียส

อีจัน
www.ejan.co