กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศ ภาคเหนืออากาศร้อนขึ้น ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเริ่มมากขึ้น

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศ ภาคเหนืออากาศร้อนขึ้น ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเริ่มมากขึ้น

เตรียมหน้ากากกันฝุ่นให้ดี! กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศ ภาคเหนืออากาศร้อนขึ้น 1-3 องศา ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มขึ้น

วันนี้ (15 ก.พ. 64) กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ช่วงนี้ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อน ปกคลุมประเทศไทยตอนบน มีกำลังอ่อนลง ทำให้เริ่มมีการสะสมของ ฝุ่นละออง/หมอกควัน เริ่มมีมากขึ้น

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อน ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1-3 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนยังเข้า ปกคลุมภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าว อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ในส่วนของภาคใต้ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

และภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co