ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ยังไม่เกินมาตรฐาน แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

กรมควบคุมมลพิษ เผย ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ยังไม่เกินมาตรฐาน แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ยังไม่เกินมาตรฐาน แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

วันนี้โล่งปอด คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี!!!

วันนี้ (15 ม.ค. 65) กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ ฝุ่น PM2.5 ประจำวัน พบว่า ไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด โดยตรวจวัดได้ในช่วง 19-46 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) สำหรับคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ส่วนค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ไม่พบค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะไม่มีฝุ่นนะคะ

ก่อนออกจากบ้าน อย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตัวเองด้วยค่ะ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co