ค่าฝุ่น PM 2.5 เพิ่ม! ครองอันดับ 10 ของโลก เมืองที่อากาศแย่ที่สุด

ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เพิ่มขึ้นกว่าเมื่อวาน กระทบสุขภาพ วัดค่าได้ 40 - 72 มคก./ลบ.ม.
ค่าฝุ่น PM 2.5 เพิ่ม! ครองอันดับ 10 ของโลก เมืองที่อากาศแย่ที่สุด

วันนี้ (2 ก.พ. 63) สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 54 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 40 – 72 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) ปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เมื่อเทียบกับช่วงเช้าของเมื่อวาน โดยพบพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม) 49 พื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ควรลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด

ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ คพ. จะรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ "ภายใต้แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ " อย่างเร่งด่วน ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางเว็บไซต์ Air4Thai แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ bangkokairquality.com
ภาพจากอีจัน
จากแอปพลิเคชั่น Air Visual ระบุว่า สภาพอากาศโดยทั่วไปของกรุงเทพมหานคร ฝุ่น PM 2.5 ติดอันดับที่ 10 เมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co