ค่าฝุ่น PM 2.5 เช้านี้ กทม.-ปริมณฑล ไม่เกินมาตรฐาน

เช้านี้ ค่าฝุ่น PM 2.5 กทม.-ปริมณฑล ไม่เกินมาตรฐาน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดี

เช้านี้ออกวิ่ง อากาศดี ลมเย็น เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 ยังโอเค หายใจได้เต็มปอดเลยค่ะ

วันนี้ (2 พ.ย.65) เฟซบุ๊ก กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รายงาน สถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพฯ ว่า ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดี

ทั้งนี้ รายงานสรุป ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่า

-กรุงเทพฯ เหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี วัดค่าฝุ่นได้ 26-37 มคก./ลบ.ม.

-กรุงเทพฯตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 24-40 มคก./ลบ.ม.

-กรุงเทพฯ กลาง ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 26-38 มคก./ลบ.ม.

-กรุงเทพฯ ใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 25-37 มคก./ลบ.ม.

-กรุงธนเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 26-43 มคก./ลบ.ม.

-กรุงธนใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 28-47 มคก./ลบ.ม.

สำหรับการวัดค่าความเข้มข้นของ PM 2.5

-คุณภาพดีมาก

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) อยู่ระหว่าง 0-25 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

-คุณภาพดี

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) อยู่ระหว่าง 26-37 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

-คุณภาพปานกลาง

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) อยู่ระหว่าง 38-50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

-เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) อยู่ระหว่าง 51-90 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

-มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) อยู่ที่ 91 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ขึ้นไป

คลิปอีจันแนะนำ
รักตัวอย่าง