สภาพอากาศวันนี้ (30 เม.ย.67) ไทยร้อนระอุ ทะลุ 44 องศา

กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้ สภาพอากาศวันนี้ (30 เม.ย.67) ไทยร้อนระอุ เหนือ อีสาน กลาง อุณหภูมิพุ่ง 44 องศา

เมษาฯ หน้าร้อนของแทร่ ร้อนเดือดตลอดทั้งเดือนเลย 

ล่าสุดวันนี้ (26 เม.ย.67) กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานไว้ด้วย 

ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วย 

สำหรับลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และลมใต้พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 

ฝุ่นละอองในระยะนี้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน มีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูง เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อน และการระบายอากาศในบริเวณดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี 

ลักษณะอากาศแบ่งตามภูมิภาค ดังนี้ 

ภาคเหนือ 

อากาศร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน  

โดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากทางตะวันตกของภาค 

อุณหภูมิต่ำสุด 24-30 องศาเซลเซียส  

อุณหภูมิสูงสุด 40-44 องศาเซลเซียส  

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม.  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อากาศร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน 

โดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค 

อุณหภูมิต่ำสุด 24-29 องศาเซลเซียส  

อุณหภูมิสูงสุด 42-44 องศาเซลเซียส  

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

ภาคกลาง 

อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน  

โดยมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง 

อุณหภูมิต่ำสุด 26-29 องศาเซลเซียส  

อุณหภูมิสูงสุด 39-44 องศาเซลเซียส  

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

ภาคตะวันออก 

อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง 

โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง  

ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 

อุณหภูมิต่ำสุด 28-30 องศาเซลเซียส  

อุณหภูมิสูงสุด 36-43 องศาเซลเซียส  

ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร  

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) 

อากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่  

ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

อุณหภูมิต่ำสุด 24-29 องศาเซลเซียส  

อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียส 

ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร 

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก) 

อากาศร้อนโดยทั่วไป โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ 

ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล 

อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส  

อุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียส 

ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร 

กรุงเทพและปริมณฑล 

อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง 

อุณหภูมิต่ำสุด 29-30 องศาเซลเซียส  

อุณหภูมิสูงสุด 37-41 องศาเซลเซียส  

ลมใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.