AD

หนาวอีกระลอก! กรมอุตุฯ เผย 17-20 ม.ค.64 อุณหภูมิจะลด 4-6 องศา

เตรียมหนาวอีกครั้ง! กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ช่วงวันที่ 17-20 ม.ค.64 อุณหภูมิจะลดลง 4 - 6 องศา ทำให้มีอากาศหนาว
หนาวอีกระลอก! กรมอุตุฯ เผย 17-20 ม.ค.64 อุณหภูมิจะลด 4-6 องศา
AD

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศในอีก 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 14 – 20 ม.ค.64 โดยมีการคาดหมายว่า ในช่วงวันที่ 15 - 16 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะสูงขึ้น 3-5 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนลง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง

ในช่วงวันที่ 17 - 20 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 4 - 6 องศาเซลเซียส สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

ภาคเหนือ
ในช่วงวันที่ 14 - 17 ม.ค.64 จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 11-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-30 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียส
ส่วนในช่วงวันที่ 18 - 20 ม.ค.64 จะมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 10-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 3-10 องศาเซลเซียส


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในช่วงวันที่ 14 - 16 ม.ค. 64 จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 3-5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 24-30 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียส
ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 20 ม.ค. 64 จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 23-26 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และ อุณหภูมิต่ำสุด 4-11 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง
ในช่วงวันที่ 14 - 17 ม.ค.64 จะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส
ส่วนในช่วงวันที่ 18 - 20 ม.ค.64 จะมีอากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 15-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก
ในช่วงวันที่ 14 - 17 ม.ค.64 จะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
ส่วนในช่วงวันที่ 18 - 20 ม.ค.64 จะมีอากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 15-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส


ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
ในช่วงวันที่ 14 - 16 ม.ค.64 จะมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส
ส่วนในช่วงวันที่ 17-20 มกราคม 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่
ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: ทะเลมีคลื่นสูง 2 เมตร
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
จะมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ทางตอนล่างของภาค ตลอดช่วง
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ในช่วงวันที่ 14 - 17 ม.ค.64 จะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส
ส่วนในช่วงวันที่ 18-20 ม.ค.64 จะมีอากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูง

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co