จับตาพรุ่งนี้ ศาล รธน. ชี้ชะตาตัดสินยุบไม่ยุบพรรคก้าวไกล

จับตาพรุ่งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสินยุบหรือไม่ยุบพรรคก้าวไกล หลัง กกต. ขอให้ศาลวินิจฉัย ปมหาเสียงยกเลิกกฎหมาย มาตรา 112 มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครอง

จากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกล จากการที่มีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้อง) มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2568 

จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคล ผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง และห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด 10 ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง 

โดยทางพรรคก้าวไกล ได้ทำการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยทางศาลมีคำสั่งรับคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหารวมไว้ในสำนวน ส่งสำเนาคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง ทราบ และกำหนดนัดพิจารณาต่อไปในวันที่ 12 มิ.ย. นี้ 

ทั้งนี้ ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าผลการวินิจฉัยของศาลนั้นจะออกมาในทิศทางใด โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองต่างออกมาวิเคราะห์คาดการณ์กันซึ่งมีทั้งฝ่ายที่มองว่าถูกยุบและฝ่ายที่มองว่าไม่ถูกยุบเช่นกัน