“เศรษฐา” ทวิต หลัง สภาฯ ไฟเขียว “คาสิโนเสรี” ชี้ เป็นการแก้ไขปัญหาบ่อนพนัน

“เศรษฐา” ทวิต หลัง สภาฯ ไฟเขียว รายงานศึกษาผลกระทบการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร-คาสิโนเสรี ชี้ เป็นการแก้ไขปัญหาบ่อนพนัน เตรียมศึกษายื่นร่าง พ.ร.บ.ต่อไป

ลูกเพจว่าไง? สภาฯ มีมติเห็นชอบรายงานศึกษาผลกระทบการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร ด้าน “เศรษฐา” ชี้ เป็นก้าวสำคัญแก้ปัญหาบ่อนพนัน นำเศรษฐกิจสีเทาขึ้นมาดูแล-เก็บภาษีได้ถูกต้อง-แก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล พร้อมนำรายได้มาพัฒนาประเทศ-สร้างงาน-สร้างอาชีพ ครม.เตรียมศึกษายื่นร่าง พ.ร.บ.ต่อไป  

วานนี้ (28 มี.ค.67) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติ 253 เสียง ต่อ 0 เสียง เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร หรือ เอนเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex) เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมาย และเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 

โดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง สส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการเห็นว่า หากมีการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรในประเทศ รัฐควรจะลงทุนร่วมกับเอกชน หรือให้สัมปทาน หรือใบอนุญาตแก่เอกชน และควรมีกระบวนการสร้างความเชื่อมั่น เปิดเวทีประชาคมในพื้นที่ และยกระดับกีฬาวัฒนธรรมไทยขึ้นมาให้ถูกกฎหมาย เช่น มวยไทย ไก่ชน ปลากัด ม้าแข่ง  

สำหรับผลการศึกษาของกรรมาธิการฯ พบว่า การเปิดสถานบันเทิงครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศนั้น ในผลกระทบเชิงบวก กรรมาธิการฯ พบว่า จะช่วยลดอัตราการว่างงานของคนในพื้นที่ลดลง และจะเกิดการจ้างงานมากขึ้น ประชาชนหันไปพึ่งการพนันผิดกฎหมายลดลง ทำให้ปัญหาการเกิดอาชญากรรม และการฆ่าตัวตายลดลง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  

ทั้งนี้ ยังจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตมากขึ้น เกิดการจ้างงาน กระตุ้นการไหลเวียนของเงิน นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น เกิดการค้าขาย การจัดเก็บภาษีที่สูงกว่าปกติ หรือภาษีกาสิโน ร้อยละ 17 รวมถึงรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมปีละหลายแสนล้านบาท  

แต่ก็มีผลกระทบเชิงลบ เช่น การติดพนันของบุคคล และเยาวชน จนเกิดปัญหาอาชญากรรมตามมา เกิดปัญหาครอบครัว ยาเสพติดภายในสถานบันเทิง นักท่องเที่ยว และหนี้สิน รวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติ ที่กระทบต่อความมั่นคงประเทศ 

ขณะเดียวกัน กรรมาธิการฯ ยังได้ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรโดยเฉพาะ เพื่อกำหนดมาตรการต่างๆ ในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรในภาพรวม 

ขณะที่ การอภิปรายของ สส.ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ต่างให้การสนับสนุนรายงานฉบับนี้ พร้อมเสนอรัฐบาลว่า หากจะเปิดคาสิโน ควรเปิดที่เมืองรอง และมีการคมนาคมสะดวก เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในจังหวัด และควรประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเข้าใจว่า สถานบันเทิงครบวงจร ไม่ได้มีเพียงคาสิโนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงศูนย์การประชุม สวนน้ำ หรือยอร์ช-ครูซซิ่งคลับ พื้นที่ส่งเสริมสินค้าวัฒนธรรมไทยและ OTOP 

แต่ยังมี สส.อีกส่วนหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับรายงานของกรรมาธิการฉบับนี้ เพราะเห็นว่า การจะเปิดคาสิโนถูกต้องตามกฎหมายไม่ควรนำสถานบันเทิงอื่นๆ อย่าง ศูนย์ประชุม สวนน้ำ มารวมไว้ และยังเห็นว่าการเปิดคาสิโนไม่สามารถแก้การพนันผิดกฎหมายได้  

อย่างไรก็ตาม ในการลงมติเพื่อให้ความเห็นชอบรายงานฉบับนี้ เป็นไปอย่างทุลักทุเล ซึ่งท้ายที่สุด พบว่าองค์ประชุมครบ 250 คนจากนั้นประธานได้ให้โหวตรับรองรายงานเพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรี โดยมีมติ 253 ต่อ 0 งดออกเสียง 2 ไม่ลงคะแนน 2 พร้อมทั้งเห็นชอบให้ส่งข้อสังเกตของสภาฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วย 

ต่อมา นายเศรษญา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ก็ได้ทวิต หลังสภาฯ เห็นชอบรายงาน ดังกล่าว ระบุว่า 

“Entertainment Complex คือการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ เป็นการดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่ในสถานบันเทิงครบวงจรโดยมี casino เป็นแค่ส่วนหนึ่งในนั้นครับ ที่ผ่านมาประเทศสิงคโปร์สามารถดึงดูดการลงทุนได้กว่า 300,000 ล้านบาท เก็บภาษีได้ปีละกว่า 20,000 ล้าน และจ้างงานกว่า 20,000 ตำแหน่งจากการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรครับ 

ดังนั้น ถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่าน ประเทศไทยจะมีการลงทุน Mega project ขนาดใหญ่ โดยมีคณะกรรมการในการกำหนดแนวทางการพัฒนา เราจะสามารถมีสนามกีฬานานาชาติแห่งใหม่ มีศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ Concert Hall หรือพื้นที่จัดแสดงสินค้าพื้นบ้าน โดยพื้นที่ในการเล่นการพนันหรือ Gaming floor มีสัดส่วนเพียงแค่ 3-10% ของพื้นที่ทั้งหมดเท่านั้นครับ 

การที่สภาฯ มีมติเห็นชอบผลการรายงานการศึกษาเปิดสถานบันเทิงครบวงจรเมื่อวานนี้ ถือเป็นก้าวหนึ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาบ่อนพนัน โดยยึดหลักความเป็นจริง เอาเศรษฐกิจสีเทาขึ้นมากำกับดูแล และเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง รัฐบาลไม่ได้ต้องการส่งเสริมการพนันครับ แต่ต้องการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล และนำรายได้จากการส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนาประเทศ สร้างงาน สร้างอาชีพ ซึ่งหลังจากนี้ ครม.จะต้องศึกษาและยื่นร่าง พ.ร.บ.ให้สภาพิจารณาต่อไป 

ที่ผ่านมา เราเสียเวลาและโอกาสมามากพอแล้วดังนั้น รัฐบาลจะทวงคืนเวลาที่สูญเสียไปให้กลับมาเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ และพี่น้องประชาชนครับ” 

แล้วลูกเพจล่ะคะ มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ 


คลิปอีจันแนะนำ

โจรลอบยิง ทหารพรานหญิง ลูกร้องแทบขาดใจ เห็นแม่ตายต่อหน้า