“เศรษฐา” มั่นใจ 6 เดือน รัฐบาลเริ่มผลิดอกออกผลเห็นความสำเร็จ

นายกฯ เผย 6 เดือนรัฐบาล เริ่มผลิดอกออกผลเห็นความสำเร็จ มั่นใจนโยบายรัฐบาลจะทำให้คนไทยอยู่ดีกินดี

หลังรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเข้ามาบริหารประเทศได้ 6 เดือน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ระบุว่า เริ่มผลิดอกออกผลเห็นความสำเร็จเป็นรูปธรรม มั่นใจนโยบายรัฐบาลจะทำให้คนไทยอยู่ดีกินดี

วันนี้ (20 ก.พ.67) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ในโอกาสการทำงานของครบ 6 เดือนของการทำงานของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐบาลได้ประเมินการทำงานที่ผ่านมาพบว่า มีความสำเร็จเห็นเป็นดอกผล จากการทำงานอย่างหนัก วางแผน กำหนดนโยบายด้วยทีมงานที่เข้าใจการทำงาน และเข้าใจชีวิตประชาชนอย่างแท้จริง จึงเชื่อมั่นว่านโยบายเหล่านี้จะประสบผลสำเร็จทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นอย่างแท้จริง

นายชัย เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายในการวางรากฐานอนาคตให้กับคนไทย กรอบระยะสั้น กระตุ้นการใช้จ่าย ลดหนี้เกษตรกร เพิ่มราคาสินค้าเกษตรเพื่อเกษตรกร ควบคุมสินค้าเถื่อนที่ลักลอบเข้าประเทศไทย เพื่อจุดเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจให้กลับมาเติบโต รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชนอย่างเร่งด่วนและรวดเร็ว ซึ่งในส่วนของระยะกลางและระยะยาว คือเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนทุกคน โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำอย่างต่อเนื่องว่า ส่วนไหนทำได้ก็จะดำเนินการส่วนนั้นก่อนเพื่อแบ่งเบาภาระ เพิ่มประโยชน์แก่ประชาชนทุกกลุ่ม

โดย 1 ในนโยบายเร่งด่วน คือ การแก้ปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนที่กว่า 2 เดือนที่รัฐบาลดำเนินการแก้ปัญหา โดยตั้งแต่เปิดรับลงทะเบียน “หนี้นอกระบบ” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 มียอดผู้ลงทะเบียนกว่า 140,000 ราย รวมยอดมูลหนี้กว่า 9,800 ล้านบาท ผลจากการเข้าไกล่เกลี่ยทำให้มูลหนี้ลดลงกว่า 670 ล้านบาท ส่วนของ “หนี้ในระบบ” มีความคืบหน้าในทุกกลุ่มลูกหนี้ทั้ง 4 กลุ่ม ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าปัญหาหนี้สินของประชาชนจะต้องจบภายในรัฐบาลนี้

และในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็เดินหน้าเต็มพิกัดทุกเครื่องจักรกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อชีวิตที่ดีกว่าให้กับประชาชน เช่น

1. ฟื้นระบบ สร้างบรรยากาศการลงทุน โดยนายกรัฐมนตรีเชิญชวนให้เกิดการลงทุนในประเทศเชิงรุกให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจยุคใหม่ผ่าน 5 นโยบายสำคัญ ได้แก่ 1) ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Transformation) 2) พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี (Technology Development) 3) พัฒนาและดึงดูดบุคลากรทักษะสูง (Talent Development & Attraction) 4) ส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ (Cluster-based Investment) และ 5) อำนวยความสะดวกด้านการลงทุน (Ease of Investment) ควบคู่กับการผลักดัน 5 อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา ยอดตัวเลขทั้งโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและเงินลงทุนเติบโตอย่างต่อเนื่อง จำนวนถึง 2,307 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 848,318 ล้านบาท

2. เร่งการเจรจากรอบความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ (FTA) ที่ไทยมี roadmap 26 ฉบับ มีแล้ว 15 ฉบับ (ล่าสุด FTA ไทย – ศรีลังกา) เร่งเจรจาเพิ่ม 11 ฉบับ

3. เพิ่มความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทั้งเจรจาเพื่อยกระดับหนังสือเดินทางไทย (Passport) ให้สามารถเดินทางได้หลายประเทศ/ดินแดนมากยิ่งขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า หรือ visa free ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว อาทิ คาซัคสถาน ไต้หวัน และอินเดีย รวมถึงวีซ่านักธุรกิจญี่ปุ่น 30 วัน และล่าสุดได้ยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย – จีน เป็นการถาวร โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการยกระดับท่าอากาศยานทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เต็มศักยภาพ จนทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวสะสมประจำเดือนมกราคม 2567 (ทั้งเดือน จำนวน 31 วัน) เพิ่มเป็น 3,035,296 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปี 2566 ถึง 42% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักท่องเที่ยวชาวจีน เพิ่มเป็น 508,563 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 5 เท่าของปีที่แล้ว (ปี 2566 เดือนมกราคมมีนักท่องเที่ยวจีนจำนวน 91,841 คน) คาดว่าจะสร้างรายได้จากการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ย่างมาก ถือเป็นผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในการดำเนินการของรัฐบาลที่ผ่านมา


คลิปอีจันแนะนำ

ช้างป่าเขาใหญ่ ของเขาแรง! พี่ใหญ่ตรวจพื้นที่ เจ้าของตัวจริงอยู่นี่