เลือก สว.ฉลุย! ศาล รธน. มีมติเอกฉันท์ 4 มาตราของ พ.ร.ป.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์วินิจฉัย 4 มาตราของ พ.ร.ป.การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (18 มิ.ย.67) ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ วินิจฉัยว่า พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2561 มาตรา 36 มาตรา 40 วรรคหนึ่ง (3) มาตรา 41 วรรคหนึ่ง (3) และมาตรา 42 ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 107

ทั้งนี้ 4 มาตราไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ทำให้การเลือก สว.ในระดับประเทศ วันที่ 26 มิ.ย.นี้ เดินหน้าต่อไปได้