“เศรษฐา” ผิดหวัง! อภิปรายมีแต่น้ำ ยันกองทัพมีไว้เพื่อความมั่นคงของประเทศ

“เศรษฐา” ผิดหวัง! อภิปรายมีแต่น้ำ ยืนยันกองทัพมีไว้เพื่อความมั่นคงของประเทศ ไม่ใช่ความมั่งคั่งของใคร

วันนี้ (4 เม.ย.67) ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 32 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ เรื่องด่วน ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 152 ซึ่งฝ่ายค้านได้พูดเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาล

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ หลังฝ่ายค้านอภิปรายเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารของกองทัพ และการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ ว่า ผิดหวัง อภิปรายมีแต่น้ำ วันนี้ได้มาฟังฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการทำงานกระทรวงกลาโหม กองทัพ ล้วนเรื่องเดิม ๆ ผิดหวัง ยืนยันกองทัพมีไว้เพื่อความมั่นคงของประเทศ ไม่ใช่ความมั่งคั่งของใคร ข้อวิพากษ์วิจารณ์เรื่องภาพลักษณ์ตกต่ำ ใช้ IO ขอให้เวลารัฐบาลก่อน ครบ 4 ปี ประชาชนจะตระหนักดีว่าคนใช้ IO ครอบงำ ประชาชน คือใคร

นายเศรษฐา กล่าวว่า สิ่งที่รัฐบาลพยายามพัฒนาร่วมกับกระทรวงกลาโหม คือพัฒนาร่วมกัน ทั้งสมัครใจเกณฑ์ทหาร การแลกเปลี่ยนทางการค้า ไปซื้ออาวุธ ก็พยายามทำอยู่ ตอนนี้รัฐบาลทำงานมาแค่ 7 เดือนขอให้รอดูผลงาน ส่วนของการขอคืนพื้นที่รัฐบาลทำจนเห็นเป็นผลสำเร็จ หนองวัวซอโมเดล พื้นที่ลพบุรีที่จะคืนพื้นที่มา ไม่ใช่เพียงคืนเปล่าๆ จะมาทำระบบชลประทานให้ประชาชนมีพื้นที่ทำกินมากขึ้น

ยืนยันรัฐบาลไม่มีเรื่องเงินทอน ทำงานด้วยความโปร่งใส หากฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์ขอให้นำหลักฐานมาแสดงด้วย การสนับสนุนการต่อเรือที่ไทยเป็นเรื่องดี แต่มีหลายมิติที่ต้องพึงระวัง รัฐบาลต้องการให้กองทัพได้ของที่ดีที่สุด

นอกจากนี้ นายเศรษฐา กล่าวว่า ขอให้วางวาทกรรมไว้ก่อน ขอให้ร่วมแนะนำซักถามเพื่อประโยชน์ อาทิ การต่อเรือรัฐบาลพยายามพัฒนากองทัพอย่างโปร่งใส สุจริต เพื่อให้อุตสาหกรรมด้านอื่นๆ จะได้ประโยชน์ด้วย