รัฐบาลงานงอกแน่! หากปม น.ช.ทักษิณ นอนรพ.ตลอดโทษ 1 ปี ไม่เสมอภาค

อ.ปริญญา ชี้ ปม น.ช.ทักษิณ นอนรพ.ตลอดโทษ 1 ปี ต้องโปร่งใส-เสมอภาค ยากดีมีหรือจน หากทำตุกติก รัฐบาลงานงอกแน่
รัฐบาลงานงอกแน่! หากปม น.ช.ทักษิณ นอนรพ.ตลอดโทษ 1 ปี ไม่เสมอภาค

กลางดึกวันที่ 4 ก.ย.66 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ข้อเขียนผ่านเฟซบุ๊ก Prinya Thaewanarumitkul ถึงกรณีโทษจำคุกของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลือ 1 ปี ว่า

"ทักษิณต้อง ติดคุกจริงๆ หรือไม่"

ตามที่ คุณทักษิณ ชินวัตร ได้รับการพระราชทานอภัยโทษลดโทษจำคุกจาก 8 ปี เหลือ 1 ปีนั้น มีคำถามว่าคุณทักษิณ ซึ่งขณะนี้ได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ จะอยู่นอกเรือนจำไปเรื่อยๆ จนเวลาครบ 1 ปีได้หรือไม่?

คำตอบของเรื่องนี้อยู่ที่ กฎกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ.2563 ซึ่งลงนามโดยคุณสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นครับ

หลักเกณฑ์โดยสรุปคือ ถ้าผู้ต้องขังมีอาการป่วยโดยสถานรักษาพยาบาลของเรือนจำไม่สามารถรักษาได้ ผู้บังคับบัญชาเรือนจำ มีอำนาจอนุญาตให้ ส่งตัวไปรับการรักษานอกเรือนจำได้ และถ้าจำเป็นจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็ได้

อย่างไรก็ตาม หากการรักษานอกเรือนจำมี ระยะเวลานาน กฎกระทรวงข้อ 7 (ภาพประกอบที่สอง) กำหนดว่า หากเกิน 30 วัน นอกจากต้องมีความเห็นจากแพทย์ผู้ทำการรักษา และ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ หากเกิน 60 วัน นอกจากอธิบดีต้องให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องรายงานให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมทราบ และหากเกิน 120 วัน ต้องรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทราบ

ถามว่าเกิน 120 วันจะเป็นอย่างไร? คำตอบคือ กฎกระทรวงฉบับนี้เขียนไว้เพียงแค่นั้น หมายความว่าจะเกิน 120 วันหรือ 4 เดือน ไปถึง 6 เดือน หรือ 1 ปี ก็ได้ แต่ต้องเป็นความเห็นของแพทย์ ว่าอาการป่วยยังจำเป็นต้องได้รับการรักษานอกเรือนจำ และ ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี และแจ้งปลัดกระทรวงกรณีเกิน 60 วัน และแจ้งรัฐมนตรีกรณีเกิน 120 วัน

โดยสรุปคือตราบใดที่คุณทักษิณยังป่วยถึงขนาดโรงพยาบาลของเรือนจำยังรักษาไม่ได้ ก็ยังรักษาตัวข้างนอกได้ แต่ถ้า หายแล้วก็ต้องกลับมาต้องขังในเรือนจำ ซึ่งขึ้นอยู่กับ ความเห็นแพทย์ และการให้ความเห็นชอบของอธิบดีในกรณีเกิน 30 วันดังที่ได้กล่าวไปครับ

ความจริงแล้วเป็นเรื่องถูกต้องที่ผู้ต้องขังที่ป่วยควรสามารถไปรับการรักษาพยาบาลนอกเรือนจำได้ถ้าโรงพยาบาลของเรือนจำรักษาไม่ได้ หรือไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่รักษาได้

แต่เนื่องจากกรณีนี้อาจจะมีคำถามและข้อสงสัยกันมาก ว่าป่วยถึงขนาดต้องรักษานอกเรือนจำจริง หรือเป็นเรื่องของ ‘ดีล’ หรือไม่ ดังนั้น หากครบ 30 วันแล้ว (ซึ่งจะครบ 30 วันในวันที่ 21 กันยายน) แพทย์ผู้ทำการรักษาเห็นว่ายังต้องรับการรักษานอกเรือนจำต่อไป อธิบดีกรมราชทัณฑ์

ซึ่งจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบก็ควรต้องมีการ แถลงต่อสาธารณชน และตอบคำถาม เพื่อไม่ให้สังคมสงสัย ว่าเป็นเรื่องอภิสิทธิ์ หรือการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมอย่างที่ผู้คนรู้สึกกัน แล้วหากจะต้องรักษาเกิน 60 วัน ปลัดกระทรวงยุติธรรมก็ต้องแถลง และหากจะเกิน 120 วันรัฐมนตรีก็ต้องเป็นผู้แถลง

เรื่องนี้ต้องทำให้เป็นการปฏิบัติที่โปร่งใสและเสมอภาค ผู้ต้องขังไม่ว่าใครจะยากดีมีหรือจน หากป่วยแล้วโรงพยาบาลราชทัณฑ์รักษาไม่ได้ก็พึงได้สิทธิและโอกาสในการออกมารักษาตัวนอกเรือนจำเช่นเดียวกัน และอยู่ภายใต้หลักว่าถ้าหายป่วยแล้วก็ต้องกลับไปเข้าเรือนจำ หากไม่ทำดังที่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่และกระทบรัฐบาลแน่นอนครับ

ขอบคุณภาพเฟซบุ๊ก Prinya Thaewanarumitkul
ขอบคุณภาพเฟซบุ๊ก Prinya Thaewanarumitkul

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

รัฐบาลงานงอกแน่! หากปม น.ช.ทักษิณ นอนรพ.ตลอดโทษ 1 ปี ไม่เสมอภาค
ทนายส่วนตัวทักษิณ เผย มีความเป็นไปได้จะเข้าเกณฑ์ได้รับการพักการลงโทษ
รัฐบาลงานงอกแน่! หากปม น.ช.ทักษิณ นอนรพ.ตลอดโทษ 1 ปี ไม่เสมอภาค
“วิษณุ” เผย หนังสือขอพระราชทานอภัยโทษ “ทักษิณ” ถึงมือแล้ว
คลิปอีจันแนะนำ
ขังเดี่ยว ทักษิณ นช. แดน 7 เรือนจำพิเศษกรุงเทพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co