เปิดเซฟ 'สุดาวรรณ' รมว.ท่องเที่ยว สวย-รวยมาก ทรัพย์สินรวม 805 ล้านบาท

สวยและรวยมาก! สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเซฟ 'สุดาวรรณ' รมว.ท่องเที่ยว มีทรัพย์สินรวม 805 ล้านบาท หนี้สิน 195 ล้านบาท ที่ดิน 56 แปลง นาฬิกาหรู 5 เรือน ปืน 1 กระบอก
เปิดเซฟ 'สุดาวรรณ' รมว.ท่องเที่ยว สวย-รวยมาก ทรัพย์สินรวม 805 ล้านบาท

วันนี้ (10 พ.ย.66) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวนทั้งหมด 48 ราย โดยมีการแบ่งหมวดหมู่ เป็นผู้ที่เข้ารับตำแหน่งในวันที่ 4 ก.ค.66 มีทั้งหมด 37 ราย ผู้ที่เข้ารับตำแหน่งในวันที่ 13 ส.ค.66 มี 1 ราย ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งในวันที่ 1 ก.ย.66 มี 1 ราย ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งในวันที่ 5 ก.ย.66 มี 7 ราย และผู้ที่เข้ารับตำแหน่งในวันที่ 5 ก.ย.66 มี 2 ราย

ทั้งนี้ มีรายชื่อที่น่าสนใจ คือ น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้งสถานภาพโสด พร้อมทั้งรายงานทรัพย์สินรวมอยู่ที่ 805,400,298 บาท และหนี้สินรวม 195,015,587 บาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชี และหนี้สินอื่นๆ ที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ

น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประกอบด้วย เงินสด 400,000 บาท เงินฝาก 22,977,84 บาท เงินลงทุน 1,069,804 บาท เงินให้กู้ยืม 459,364,000 บาท ที่ดิน 56 แปลง ที่กรุงเทพฯ และจังหวัดนครราชสีมา รวมมูลค่า 216,934,380 บาท โดยมีที่ดินในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 14 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา มูลค่า 85,950,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5 รายการ รวมมูลค่า 62,034,853 บาท

ซึ่งรวมถึงบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ที่ตลาดบางเขน กรุงเทพฯ มูลค่า 15,000,000 บาท และบ้านเดี่ยวอีกหลังในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มูลค่า 18,834,245 บาท ห้องชุดที่ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ มูลค่า 12,525,083 บาท รถยนต์ 6 คัน มูลค่ารวม 9,900,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 25,164,676 บาท และทรัพย์สินอื่นๆ 11 รายการ มูลค่า 7,555,000 บาท ได้แก่ ต่างหูเพชร 4 คู่ นาฬิกาหรู 5 เรือน กำไลข้อมือ และปืน 1 กระบอก

รายได้ต่อปีของเธออยู่ที่ 460,957,520 บาท ประกอบด้วยค่าเช่าที่ดิน 798,600 บาท เงินเดือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 794,920 บาท และรายได้จากการขายหุ้นที่ยังไม่ได้รับเงิน 459,364,000 บาท รายจ่ายต่อปีอยู่ที่ 6,390,224 บาท ประกอบด้วยค่าเบี้ยประกัน 5,390,224 บาท และค่าอุปโภคบริโภค 1,000,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

เปิดเซฟ 'สุดาวรรณ' รมว.ท่องเที่ยว สวย-รวยมาก ทรัพย์สินรวม 805 ล้านบาท
รู้จัก 'สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล' รมว.อายุน้อยที่สุด ในรัฐบาลเศรษฐา
คลิปอีจันแนะนำ
นี่… พระ จริงเหรอ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co