สภาฯ คว่ำญัตติ “ก้าวไกล” ไม่เห็นชอบทำประชามติ รธน. ใหม่

สภาฯ คว่ำญัตติ “ก้าวไกล” ไม่เห็นชอบทำประชามติ รธน. ใหม่

สภาฯ คว่ำญัตติ “พรรคก้าวไกล” 262 :162 เสียง ไม่เห็นชอบทำประชามติ รธน. ใหม่

วันนี้ (25 ต.ค.66) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาเปิดให้อภิปรายแสดงความเห็นกันอย่างกว้างขวาง กระทั่งเวลา 15.25 น. นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 เป็นประธานในการประชุม ได้กดออดเรียกสมาชิกมาออกเสียงลงมติ ว่าเห็นชอบกับญัตติ และแจ้งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ โดยหากเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมเห็นชอบ ญัตติดังกล่าวจะส่งต่อไปยังที่ประชุมวุฒิสภา หากเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบถือว่าญัตติดังกล่าวตกไป

สำหรับผลการลงมติ ที่ประชุมเสียงข้างมากไม่เห็นชอบกับญัตติ

ด้วยคะแนนเห็นชอบ 162 เสียง

ไม่เห็นชอบ 262 เสียง

งดออกเสียง 6 เสียง

จากจำนวนองค์ประชุมทั้งหมด 430 คน

ดังนั้น สรุปได้ว่าที่ประชุมไม่เห็นชอบกับญัตติให้แจ้งคณะรัฐมนตรีให้มีการออกเสียงประชามติสอบถามประชาชนต่อการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

Related Stories

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co