เปิดค่าเหนื่อย-สวัสดิการ ‘ส.ว.’ เดือนหนึ่งได้เงินเท่าไร

ส่องค่าเหนื่อย-สวัสดิการ ส.ว. เดินทางฟรี สิทธิดีๆ เพียบ พร้อมเงินเดือนหลักแสน

หลังการเลือกตั้งใหญ่ 2566 ที่ผ่านมา การจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกล ที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับ 1 ก็เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมาก โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งนอกจากพรรคก้าวไกลแล้ว ยังประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย, พรรคไทยสร้างไทย, พรรคประชาชาติ, พรรคเสรีรวมไทย, พรรคเป็นธรรม, พรรคพลังสังคมใหม่ และพรรคเพื่อไทรวมพลัง มีคะแนนเสียงรวม 313 เสียง

แต่ยังไม่เพียงพอสำหรับการ ยกมือโหวต นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะคะแนนเสียงของสมาชิกรัฐสภา หรือ ส.ส.-ส.ว. รวมกัน ต้องเกินกึ่งหนึ่งของ 750 หรือ 376 เสียงขึ้นไป

ซึ่งขณะนี้ ก็เริ่มมี ส.ว.ที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย

ที่จะยกมือโหวตให้ นายพิธา เป็นนายกรัฐมนตรี ออกมาแสดงจุดยืนบ้างแล้ว ซึ่ง ส.ว. นี้เองถือเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญ

และในเมื่อสำคัญเบอร์นี้ ‘อีจัน’ ขอพาไปดู ‘ค่าเหนื่อย’ รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ ของ ส.ว. ทั้ง 250 คน ที่ใกล้จะครบวาวะ 5 ปี ในวันที่ 11 พ.ค. 2567 นี้ ว่ามีอะไรบ้าง

1.สิทธิเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยประจำตัว 

  – ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว 1 คน ค่าตอบแทน 24,000 บาท/เดือน

  – ผู้ชำนาญการประจำตัว 2 คน ค่าตอบแทนคนละ 15,000 บาท/เดือน

  – ผู้ช่วยดำเนินงาน 5 คน ค่าตอบแทนคนละ 15,000 บาท/เดือน

2.เบี้ยประชุมกรรมาธิการ ครั้งละ 1,500 บาท

3.ค่าเดินทางไป-กลับประชุมรัฐสภา เบิกได้ตามระยะทางที่แจ้งไว้ในครั้งแรก

4.ได้รับสวัสดิการตั๋วฟรี 9 บริษัท

  – บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

  – บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  – บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

  – บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

  – บริษัท กานต์นิธิ เอวีเอชั่น จำกัด (Kan Air)

  – บริษัท โอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์ จำกัด (สายการบิน วัน ทู โก แอร์ไลน์)

  – บริษัท แฮปปี้ แอร์ ทราเวิลเลอร์ส จำกัด

  – การรถไฟแห่งประเทศไทย

  – บริษัท ขนส่ง จำกัด

5.สวัสดิการเดินทางภายในประเทศ

  – เบี้ยเลี้ยง 270 บาท/วัน/คน

  – ค่าห้องพักคนเดียว 2,500 บาท/วัน/คน 

  – ค่าห้องพักคู่ 1,400 บาท/วัน/คน 

  – ค่าห้องพักเบิกแบบเหมาจ่าย 1,200 บาท/วัน/คน

6.สวัสดิการเดินทางไปต่างประเทศ

  – เบี้ยเลี้ยงกรณีเบิกเหมาจ่าย ไม่เกินวันละ 3,100 บาท/คน

  – ค่าอาหาร เครื่องดื่ม โรงแรม จ่ายไม่เกินวันละ 4,500 บาท/คน 

  – ค่าทำความสะอาดเสื้อผ้า จ่ายไม่เกินวันละ 500 บาท/คน

  – ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด จ่ายไม่เกินวันละ 500 บาท/คน

  – ค่าเครื่องแต่งตัวเหมาจ่าย 9,000 บาท/คน

  – อัตราค่าเช่าที่พักแบ่งตามกลุ่มประเทศ 4,500 – 14,000 บาท/วัน/คน

7.ได้รับสวัสดิการตั๋วฟรี 9 บริษัท

  – บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

  – บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  – บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

  – บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

  – บริษัท กานต์นิธิ เอวีเอชั่น จำกัด (Kan Air)

  – บริษัท โอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์ จำกัด (สายการบิน วัน ทู โก แอร์ไลน์)

  – บริษัท แฮปปี้ แอร์ ทราเวิลเลอร์ส จำกัด

  – การรถไฟแห่งประเทศไทย

  – บริษัท ขนส่ง จำกัด

8.สิทธิตรวจสุขภาพประจำปี 7,000 บาท

9.สิทธิรักษาพยาบาล กรณีรักษาผู้ป่วยใน

  – ค่าห้องและอาหารต่อวัน (ไม่เกิน 31 วัน/ครั้ง) 4,000 บาท

  – ค่าห้องไอซียู (สูงสุด 7 วัน/ครั้ง) 10,000 บาท

  – ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป/ครั้ง 100,000 บาท

  – ค่ารถพยาบาล 1,000 บาท

  – ค่าแพทย์ผ่าตัดต่อครั้ง 120,000 บาท

  – ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ต่อวัน (ไม่เกิน 31 วัน/ครั้ง) 1,000 บาท

  – ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ครั้ง 4,000 บาท

  – คลอดธรรมชาติ 20,000 บาท

  – คลอดโดยการผ่าตัด 40,000 บาท

  – การรักษาทันตกรรมต่อปี 5,000 บาท

  10.สิทธิรักษาพยาบาล กรณีรักษาผู้ป่วยนอก

  – ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปต่อปี 90,000 บาท

  – อุบัติเหตุฉุกเฉินต่อครั้ง 20,000 บาท

และนอกจากสิทธิสวัสดิการเหล่านี้ ยังได้รับเงินเดือนเป็นแสน โดยแบ่งตามตำแหน่ง ดังนี้

1.เงินเดือนประธานวุฒิสภา

  – เงินเดือนประจำแหน่ง 74,420 บาท

  – เงินเพิ่ม 45,500 บาท

รวม 194,340 

2.เงินเดือนรองประธานวุฒิสภา

  – เงินเดือนประจำตำแหน่ง 73,240 บาท

  – เงินเพิ่ม 42,500 บาท

รวม 115,740 บาท

3.เงินเดือนสมาชิกวุฒิสภา

  – เงินเดือนประจำตำแหน่ง 71,230 บาท

  – เงินเพิ่ม 42,330 บาท

รวม 113,560 บาท

สวัสดิการเพียบ เงินเดือนเยอะ ชีวิตดีแบบนี้ น่าอิจฉาจริงๆ จึงยากที่จะปฏิเสธว่า ส.ว. อาจกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพในฝันของใครหลายคนไปแล้วด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก: https://www.sanook.com/money/659473/

คลิปอีจันแนะนำ
พรรคร่วม เห็นพ้อง โหวตพิธาเป็นนายกฯ