ประวัติ “วันมูหะมัดนอร์ มะทา” แคนดิเดตประธานสภา รัฐบาล 2566

เคลียร์! ก้าวไกล-เพื่อไทย มีมติเสนอชื่อ “วันมูหะมัดนอร์ มะทา” นั่งเก้าอี้ประธานสภา
ประวัติ “วันมูหะมัดนอร์ มะทา” แคนดิเดตประธานสภา รัฐบาล 2566

นาทีนี้การจัดตั้งรัฐบาล 2566 ประเด็นใครจะนั่งเก้าอี้ “ประธานสภา” ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้นำสูงสุดของฝ่ายนิติบัญญัติของไทย กำลังเป็นที่จับจ้องอย่างมาก เพราะตำแหน่งนี้นอกจากต้องควบคุมการประชุมสภาซึ่งมี ส.ส.ของทุกพรรคการเมืองให้สามารถดำเนินการประชุมได้อย่างราบรื่นแล้ว ยังเป็นคนที่ต้องนำชื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าฯ ด้วย

วันนี้ (3 ก.ค.66) ภายหลังการประชุมร่วมของ 8 พรรคการเมืองที่จัดตั้งรัฐบาล 2566 โดยมีพรรคก้าวไกลซึ่งมี ส.ส.มากเป็นอันดับ 1 เป็นแกนนำในการจัดตั้ง และมีพรรคเพื่อไทย ซึ่งมี ส.ส.เป็นอันดับ 2 ร่วมด้วย ได้แถลงข่าวเมื่อเวลา 19.30 น. ข้อสรุปของการประชุมจะเสนอชื่อ “วันมูหะมัดนอร์ มะทา” หัวหน้าพรรคประชาชาติ หนึ่งใน 8 พรรคร่วมรัฐบาลชิงเก้าอี้ประธานสภา ส่วนรองประธานสภาคนที่ 1 เป็นของพรรคก้าวไกล และรองประธานสภาคนที่ 2 เป็นของพรรคเพื่อไทย

สำหรับ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นนักการเมืองมุสลิม แกนนำกลุ่มวาดะห์ อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตรองนายกรัฐมนตรี มีชื่อเรียกกันโดยทั่วไปว่า “วันนอร์” เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (2 สมัย) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอดีต ส.ส. 9 สมัย เคยสังกัดพรรคประชาชน พรรคกิจสังคม พรรคประชาธิปัตย์ พรรคความหวังใหม่ และพรรคไทยรักไทย

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 ที่จังหวัดยะลา ปัจจุบันอายุ 79 ปี จบมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และจบมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (มัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุนของกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2512 ต่อมาสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2517

ประวัติการทำงาน

-พ.ศ. 2507 เป็นครูใหญ่โรงเรียนอัตรกียะห์ อิสลามมียะห์ จังหวัดนราธิวาส

-พ.ศ. 2512 เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยครูสงขลา (ในปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)

-พ.ศ. 2518 อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-พ.ศ. 2521 รองอธิการบดี สถาบันราชภัฏสงขลาการเมือง

ประวัติการทำงานการเมือง

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เข้าสู่วงการเมืองครั้งแรกในสังกัดพรรคกิจสังคม เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นแกนนำกลุ่มวาดะห์ เข้าสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ต่อมาย้ายไปร่วมก่อตั้งพรรคความหวังใหม่ โดยมีตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรค และเป็นผู้นำกลุ่มวาดะห์ แทนนายเด่น โต๊ะมีนา ที่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการพรรคความหวังใหม่ ก่อนจะย้ายไปเข้าสังกัดพรรคไทยรักไทย จากการยุบรวมพรรคความหวังใหม่เข้ากับพรรคไทยรักไทย เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2545 ต่อมาได้รับตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย และมีตำแหน่งเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรี ปี 2561-ปัจจุบัน พรรคประชาชาติ

ที่มา : http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co