AD

คำถามที่ไม่อยากตอบ เจอประโยคไหนกันมาบ้าง?

อีจันโพลล์ อยากรู้ ว่าเพื่อนๆ เคยเจอคำถามที่ไม่อยากตอบกันไหม มีประโยคไหนบ้าง? ที่ชวนอึดอัด
คำถามที่ไม่อยากตอบ เจอประโยคไหนกันมาบ้าง?
ภาพอีจัน
AD

อีจัน เชื่อว่า ในชีวิตประจำวัน เพื่อนๆ ต้องได้พบเจอผู้คนหลากหลาย ทั้งคนที่สนิทมาก สนิทน้อย หรือคนที่ไม่เจอกันนาน ทุกครั้งเวลาได้เจอกัน ก็มักมีคำทักทาย อีจันโพลล์วันนี้ อยากรู้จังค่ะ ว่าเพื่อนๆ เคยเจอคำถามแบบไหนกันบ้าง ที่พอได้ฟังแล้ว แหม่!! ไม่อยากจะตอบเลย คนถามเขาต้องการอะไรจากประโยคคำถามเหล่านี้คะ

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co