อีจันอยากรู้ ? คำว่า Update เขียนภาษาไทยยังไงดี

#อีจันโพลล์ คำว่า Update เขียนภาษาไทยยังไงดี ระหว่าง อัปเดต หรือ อัพเดท อีจันอยากรู้ ?
อีจันอยากรู้ ? คำว่า Update เขียนภาษาไทยยังไงดี
ภาพ อีจัน

#อีจันโพลล์ วันนี้ เกิดจากความข้องใจ เมื่อต้องเขียนคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า Update ซึ่งเกิดความไม่มั่นใจขึ้นมา ก่อนทำการหาข้อมูลเบื้องต้น ก็พบว่า มักมีการเขียนทับศัพท์คำนี้ กันอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ คำว่า "อัพเดท" และ "อัปเดต"

อีจันอยากรู้ เพื่อนๆ เขียนทับศัพท์ด้วยคำไหนกันบ้าง มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะคะ ซึ่งจันเอง ก็ได้เฉลยคำเขียนที่ถูกต้องไว้ใต้โพลล์ เรียบร้อยค่ะ

ทั้งนี้ ข้อมูลจากพจนานุกรมไทย-อังกฤษ และ อังกฤษ-ไทย เขียนเหมือนกัน สำหรับคำว่า “Update” การเขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทยที่ถูกต้องคือ “อัปเดต” ไม่ใช่ “อัพเดท” นะคะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co