อีจันโพลล์ ประวัติการศึกษา มีผลต่อการเป็น นายกรัฐมนตรี ไหม ?

อีจันโพลล์ เปิด ประวัติการศึกษา 4 นายกรัฐมนตรี เพื่อนๆ คิดว่าไง สถาบันฯ มีผลต่อการเป็น นายกรัฐมนตรี ไหม อีจันอยากรู้ ?
อีจันโพลล์ ประวัติการศึกษา มีผลต่อการเป็น นายกรัฐมนตรี ไหม ?

#อีจันโพลล์ รอบนี้ตามกระแส เรื่องสถาบันการศึกษากันสักหน่อย หลังจากที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตอบคำถามนักข่าว กรณีประวัติการศึกษาของนักการเมือง ซึ่งเดือดถึงโลกออนไลน์ กลายเป็นกระแสที่ถูกกล่าวถึงกันอย่างรวดเร็ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ประวิตร ย้อนถาม ฟาดนักข่าว จบราชภัฏ ?
อีจันโพลล์ ประวัติการศึกษา มีผลต่อการเป็น นายกรัฐมนตรี ไหม ?

อีจัน จึงนำประวัติการศึกษาของ 4 นายกรัฐมนตรีไทย มาสำรวจความคิดเห็นจากเพื่อนๆ ว่าคิดอย่างไร? ประวัติการศึกษา มีผลต่อการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่? อีจันอยากรู้?

นายกรัฐมนตรี คนที่ 23 ของไทย นายทักษิณ ชินวัตร

มัธยมศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ปริญญาตรี โรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ปริญญาโท สาขากระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเคนทักกี สหรัฐอเมริกา

ปริญญาเอก กระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยแซมฮิวสตันสเตต สหรัฐอเมริกา และวารสารศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายกรัฐมนตรี คนที่ 27 ของไทย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมอีตัน อังกฤษ

ปริญญาตรี ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด อังกฤษ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด อังกฤษ

ปริญญาเอก ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

นายกรัฐมนตรี คนที่ 28 ของไทย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

มัธยมศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคนทักกีสเตต สหรัฐอเมริกา

นายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ของไทย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประถมศึกษา โรงเรียนสหะกิจวิทยา ลพบุรี

มัธยมศึกษา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี และโรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพฯ

ปริญญาตรี โรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

อีจัน
www.ejan.co