อีจันโพลล์ สำรวจความมั่นใจ ปริมาณ และ ราคาไข่ไก่ ?

อีจันโพลล์ สำรวจความมั่นใจ เรื่องปากท้อง เกี่ยวกับ ปริมาณ และ ราคาไข่ไก่ มีเพียงพอ ราคาไม่แพง จริงไหม ?
อีจันโพลล์ สำรวจความมั่นใจ ปริมาณ และ ราคาไข่ไก่ ?
อีจันโพลล์ ราคาไข่ไก่ ?ภาพ อีจัน

สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงนี้ ที่จำนวนยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน ส่งผลให้ความต้องการไข่ไก่ของพี่น้องประชาชน เพิ่มขึ้นจากภาวะปกติตามไปด้วย ซึ่งในระยะ 1-2 วันนี้ มีกระแสข่าวว่าไข่ไก่ในระบบมีปริมาณไม่เพียงพอ และอาจจะมีผู้ค้าบางรายฉวยโอกาสกักตุนไข่ไก่ และปรับราคาขายปลีกไข่ไก่สูงขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
คุกนะ! ตุนไข่ไก่ ขึ้นราคาไข่ไก่ กรมการค้าภายใน เตือนมีความผิด
อีจันโพลล์ ราคาไข่ไก่ ?

อีจันโพลล์ วันนี้ จึงอยากสำรวจความมั่นใจและความคิดเห็นเพื่อน ๆ เรื่องเกี่ยวกับปากท้อง ถึงปริมาณ และราคาไข่ไก่ ในแต่ละพื้นที่ ว่าขณะนี้จำนวนเพียงพอ และ ราคาไม่แพง จริงไหม?

ทั้งนี้ หากพบเห็นผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมกักตุนสินค้า หรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสูงเกินควร สามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด เพื่อเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีนะคะ

อีจัน
www.ejan.co