มอบหน้ากากอนามัย 1.4 ล้านชิ้น บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

อนุทิน เผย แจกหน้ากากอนามัย 1.4 ล้านชิ้น ให้ประชาชนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค บรรเทาความเดือดร้อน
มอบหน้ากากอนามัย 1.4 ล้านชิ้น บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

(2 มี.ค.63) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหน้ากากอนามัย 1,400,000 ชิ้น บรรเทาความเดือดร้อน โดยแจกให้กับประชาชนฟรีคนละ 3 ชิ้น ที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นเวลา 2 วัน ในวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2563 รวม 200,000 ชิ้น และมีจุดบริการที่กรมต่าง ๆ จำนวน 9 กรม ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กรมสุขภาพจิต และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่ออำนวยความสะดวก ประชาชนไม่ต้องรอคิวนาน ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ภาพจากอีจัน
ส่วนอีก 1,200,000 ชิ้น จะนำไปแจกให้ประชาชนในจังหวัดต่างๆ โดยมอบให้ 12 เขตสุขภาพ ละ 100,000 ชิ้น
ภาพจากอีจัน
“การแจกหน้ากากอนามัยจำนวนนี้ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในช่วงนี้ และขอให้ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัย ไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ สำหรับผู้ที่ไม่ป่วยใส่เมื่อจะออกไปในที่ชุมชน” นายอนุทินกล่าว
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
นอกจากนี้ ได้ให้กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งให้โรงพยาบาลในสังกัด จำนวน 500,000 ชิ้นภายในสัปดาห์นี้ ส่วนหน้ากากอนามัยที่องค์การเภสัชกรรม จำหน่ายให้แก่ประชาชนวันละ 10,000 ชิ้น เป็นจำนวนที่เกินจากการจัดสรรให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co