วิกฤต! รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันโควิด-19

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ออกแถลงการณ์ ระบุ ขณะนี้ขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันโควิด-19
วิกฤต! รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันโควิด-19

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในตอนนี้เริ่มมีผลกระทบหนัก หลังจากประชาชนเกิดความตื่นตระหนก แย่งกันหาซื้อหน้ากากอนามัย ทำให้แม่ค้าพ่อค้าหลายราย ฉวยโอกาสขายหน้ากากอนามัยในราคาที่สูงมาก ส่งผลให้ขณะนี้ขาดแคลนหน้ากากอนามัยอย่างหนัก

ภาพจากอีจัน

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว (3 มี.ค.63) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้ออกแถลงการณ์ กรณีการบริหารจัดการการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบุว่า...

ภาพจากอีจัน

สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระยะที่ 3 ซึ่งจะมีผู้ป่วยเข้ามารับบริการจำนวนมาก ทั้งนี้ในการบริหารจัดการระดับประเทศ พบว่าไม่มีการบูรณาการอย่างชัดเจน ในกรณีดังต่อไปนี้

1.การบริหารห่วงโซ่อุปาทาน (supply chain management) โดยเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัยชนิด N95 หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในการดูแลผู้ป่วย เป็นต้น โดยในปัจจุบันโรงพยาบาลไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวได้ นำมาซึ่งการร้องเรียนและการฟ้องร้องต่อบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วยในที่สุด

ภาพจากอีจัน

2.โรงพยาบาลได้ร้องเรียนนโยบายการดูแลบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ดูแลผู้ป่วยในกรณีที่ติดเชื้อและทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต เพิ่มเติมจากสภาวการณ์ปกติ

3.การสื่อสารในระดับประเทศ ทั้งในเรื่องข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลงานวิจัย หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดผลกระทบต่อโรงพยาบาลในการสื่อสารต่อไปยังบุคลากรและผู้ป่วย ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนต่อข้อมูลนั้นๆ ได้

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co