รองโฆษก ตร. เผย สั่งปิด กก.สส.3 บก.สส. 14 วัน หลังตำรวจในสังกัดติดเชื้อโควิด-19

พ.ต.อ.กฤษณะ เผย สั่งปิด กก.สส.3 บก.สส. 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการตำรวจนายอื่นๆ หลังตำรวจในสังกัดติดเชื้อโควิด-19
รองโฆษก ตร. เผย สั่งปิด กก.สส.3 บก.สส. 14 วัน หลังตำรวจในสังกัดติดเชื้อโควิด-19

จากกรณีสำนักงานตำรวจรองสารวัตรกองสืบฯ ติดเชื้อโควิด-19 หลังไปเที่ยวงานวันเกิดเพื่อน และตระเวนเที่ยวสถานบันเทิงหลายที่

วันนี้ (16 มี.ค. 63) พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยถึงกรณีสื่อนำเสนอข่าว รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. ติดไวรัส COVID-19 ว่าได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล ว่ามีข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรตำแหน่ง รอง สว. ในสังกัด กก.สส.3 บก.สส. ได้เข้ารับการตรวจร่างกายจากสถาบันป้องกันและควบคุมโรคเขตเมืองบางเขน เนื่องจากมีอาการเป็นไข้ เจ็บคอ ซึ่งผลการตรวจพบว่าเป็นบวก ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จริง ซึ่งขณะนี้เข้ารักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ

ภาพจากอีจัน
โดยทางหน่วยงาน กก.สส.3 บก.สส.บช.น. ได้ดำเนินมาตรการกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรายอื่น โดยให้เจ้าหน้าที่ กักตัวเองอยู่ในสถานที่ที่ทำการ หรือ ที่พักตนเอง ห้ามออกนอกพื้นที่เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งมีกำหนดสิ้นสุดถึงวันที่ 1 เม.ย. 63 เพื่อให้เฝ้าดูอาการตนเอง ประกอบกับ งดพักกำลังพลเพื่อป้องกันไม่ขยายแพร่เชื้อไปที่อื่น พร้อมทั้งดำเนินการประสานกับบริษัท ให้ทำความสะอาดมาพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณที่ทำการและที่พักชั่วคราว กำชับการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือเจลฆ่าเชื้อบ่อยๆ และเพิ่มการตรวจวัดไข้ ณ ที่ทำการ ซึ่งดำเนินมาตราการตามประกาศกรมอนามัยและคำแนะนำของกรมควบคุมโรค เพื่อเป็นการป้องกัน ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อ ประกอบกับแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ทั้งนี้ พ.ต.อ.กฤษณะ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับข้าราชการตำรวจให้พึงสังเกตอาการตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากไม่จำเป็น ให้หลีกเลี่ยง หรือ งดการเดินทางไปต่างประเทศ หรือ หากจำเป็น ขอให้เตรียมความพร้อมด้านการป้องกันตนเอง เช่น เตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย และศึกษาคำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด โดยขอให้ระมัดระวังตนเองเป็นพิเศษ หากพบว่าตนเองสุ่มเสี่ยง หรือมีผู้ที่ใกล้ชิดติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ให้เฝ้าระวังอาการของตนเองในพื้นที่อาศัยเป็นเวลา 14 วัน หากพบอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ จาม หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบไปพบแพทย์โดยทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรักษา

ภาพจากอีจัน
ด้าน
ได้มีความเป็นห่วงเป็นใยข้าราชการตำรวจทุกนาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรองบุคคล ทั้งทางบก เรือ อากาศ ขอให้เตรียมความพร้อมและเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ สถานบันเทิง สนามกีฬา เป็นต้น ตลอดจนกำชับผู้บังคับบัญชาทุกภาคส่วน ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประชาสัมพันธ์ หรือ สร้างช่องทางรับรู้ เกี่ยวกับการป้องกันตนเองไม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และ สังเกตอาการที่สุ่มเสี่ยง หรือ เฝ้าระวังตนเอง บุคคลใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นได้
อีจัน
www.ejan.co