ธนาคารกสิกรไทย สั่งปิดสาขาบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ชั่วคราว ป้องกันโควิด-19 ระบาด

ธนาคารกสิกรไทย สั่งปิดสาขาบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ชั่วคราวเพื่อฆ่าเชื้อ หลัง พนักงานในสาขาเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ธนาคารกสิกรไทย สั่งปิดสาขาบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ชั่วคราว ป้องกันโควิด-19 ระบาด

วันนี้ (15 มี.ค.63) จากกรณีที่กระทรวงสาธารณสุข แถลงการณ์ว่า พบผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งเป็นบุคคลในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา โดยบุคคลดังกล่าวได้แจ้งให้ผู้ใกล้ชิดทราบถึงกิจกรรมของตนในระหว่างวันที่ 6- 15 มี.ค. 63

ภาพจากอีจัน
จากกรณีดังกล่าว ธนาคารกสิกรได้มีการสอบประวัติพนักงานทุกคนในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา พบว่ามีพนักงาน 2 คน ซึ่งเป็นพนักงานสาขาฉะเชิงเทรา และ สาขาบางปะกง ได้อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวในงานพิธีมงคลสมรส วันที่ 7 มี.ค. 63 ซึ่งจัดที่วิหาร 8 เซียน จ.ฉะเชิงเทรา ธนาคารกสิกรจึงได้ส่งพนักงานเข้ารับตรวจเชื้อโรค COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ปัจจุบันยังไม่พบว่าพนักงานธนาคารทั้ง 2 คน ติดเชื้อโรค COVID-19 แต่เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และเพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ของธนาคารกสิกรไทย และแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยเคร่งครัด ธนาคารจึงทำการปิดสาขาบางปะกง และสาขาฉะเชิงเทรา โดยทันที ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มี.ค. 63 และทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซน (Gig Cleaning) ทุกชั้นอาคาร รวมถึงให้พนักงานทุกคนในสาขา กักตัวเองในที่พักจนถึงวันที่ 20 มี.ค. 63 (self-quarantine at home) และได้แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยทราบแล้ว

ลูกค้าสามารถใช้บริการสาขาใกล้เคียง เช่น สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี สาขาบางบัว สาขาบิ๊กซีฉะเชิงเทรา 2 (ถนนศรึโสธร) สาขาโรบินสันฉะเชิงเทรา สาขาสถานีขนส่งฉะเชิงเทรา ได้ตามปกติ

ทั้งนี้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ธนาคารมีความห่วงใยและได้ดำเนินการตามมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคัญ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co