ประกาศปิดวัดโสธรวราราม วรวิหาร หลังมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ฉะเชิงเทรา

พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามฯ ประกาศปิดวัด หวั่นโควิด-19
ประกาศปิดวัดโสธรวราราม วรวิหาร หลังมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ฉะเชิงเทรา

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 นั้น ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ (18 มี.ค.63) 35 ราย ทำให้ยอดสะสมของไทยเป็น 122 ราย และจังหวัดฉะเชิงเทราก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีผู้เข้าข่ายต้องสงสัย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ล่าสุด พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามฯ มีบัญชาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศว่า
"วัดโสธรวราราม ของดการเข้าสักการะองค์หลวงพ่อโสธร ตั้งแต่วันที่ 19-31 มีนาคม2563 "
จึงขอให้ประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกันและขอให้รอประกาศที่เป็นทางการของวัดต่อไป
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co