วันสุดท้าย! คลังจ่ายเยียวยา 5,000 บาท รอบที่ 4

เช็กสถานะด่วน! คลังจ่ายเยียวยา 5,000 รอบที่ 4 วันนี้วันสุดท้าย ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com
วันสุดท้าย! คลังจ่ายเยียวยา 5,000 บาท รอบที่ 4

วันนี้ (21 เม.ย. 63) จ่ายเงินผู้ผ่านเกณฑ์รอบที่ 4 เป็นวันสุดท้าย!

สำหรับมาตรการที่รัฐบาลออกมาเยียวยาลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยจะให้เงิน 5,000 บาท ต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ กระทรวงการคลังได้เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 63 ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เช่นกัน เพื่อเป็นการเลี่ยงการแพร่เชื้อของโควิด-19

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co