20 เม.ย. 63 เริ่มแล้ว! จ่ายเงินชดเชยลูกจ้าง ม.33 ว่างงาน

ประกันสังคมเริ่มจ่ายเยียวยาล็อตแรก ลูกจ้าง ม.33 ว่างงาน เหตุสุดวิสัยจากโควิด-19 20 เม.ย. 63 เป็นวันแรก ใครไม่ได้รับสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้ใน 30 วัน
20 เม.ย. 63 เริ่มแล้ว! จ่ายเงินชดเชยลูกจ้าง ม.33 ว่างงาน

เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า ระบุว่า เมื่อวานนี้ (20 เม.ย.63) เป็นวันแรกที่สำนักงานประกันสังคมเริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตน ม.33 ล็อตแรกที่ลงทะเบียนขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย อัตรา 62% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

ซึ่งผู้ที่จะลงทะเบียนได้ ต้องเป็น ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 , ผู้ประกันตนที่ไม่สามารถทำงานได้ และไม่ได้รับค่าจ้าง ทั้งที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ

ล่าสุด มีผู้ยื่นขอใช้สิทธิกว่า 800,000 ราย จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้ที่เข้าเกณฑ์ราว 400,000 ราย ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการรับรองจากนายจ้าง โดยนายจ้างและผู้ประกันตนจะต้องให้ข้อมูลที่ตรงกัน

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอใช้สิทธิได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.ยื่นผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หัวข้อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน online

2.ยื่นด้วยวิธีปกติ โดยดาวน์โหลดแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในเว็บไซต์ www.sso.go.th และพิมพ์แบบออกมากรอกข้อมูล พร้อมแนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร และจัดส่งเอกสารให้สำนักงานประกันสังคมทางไปรษณีย์ตอบรับ/ โทรสาร/อีเมล/LINE ตามที่สำนักงานประกันสังคมในแต่ละพื้นที่กำหนด (https://www.sso.go.th/eform_news/assets/sso-contacts.pdf)

จากนั้นจะได้รับการแจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติ หากไม่ได้รับสิทธิสามารถอุทธรณ์ได้ใน 30 วัน ส่วนนายจ้างจะต้องกรอกแบบรับรองการปิดกิจการจากเหตุโควิด-19 ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือจะติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ก็ได้

สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สนง.ประกันสังคม โทร. 1506

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co