ผบ.ตร. ขอบคุณประชาชนที่ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน แต่ต้องไม่ลืมหลักป้องกันโควิด-19

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ผบ.ตร. ขอบคุณน้ำใจคนไทยที่ห่วงใยกัน แต่ต้องช่วยเหลือกันตามหลักการป้องกันแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
ผบ.ตร. ขอบคุณประชาชนที่ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน แต่ต้องไม่ลืมหลักป้องกันโควิด-19

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในไทย มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมาย แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือน้ำใจ ที่ประชาชนหยิบยื่นให้กันเอง ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของใช้ หรือแม้กระทั่ง เงิน ปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต

เหตุการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นนี้ ทาง พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษก ตร. เปิดเผยว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้ฝากขอบคุณในความปรารถนาดีของประชาชนในทุกภาคส่วนที่มีจิตศรัทธา ช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน
อีกทั้งขอความร่วมมือให้ยึดหลักในการป้องกันโรคเป็นสำคัญ เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันติดต่อสัมผัส หรือ แพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย ควบคุมผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือ ลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น
โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อนจัดกิจกรรม ตลอดจน ประสานกับ จังหวัด หรือ อำเภอ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ให้ทราบก่อนแจกจ่ายสิ่งของ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


รอง โฆษก ตร. กล่าวต่ออีกว่า ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ประกอบกับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคให้ประสานกับ จังหวัด หรือ อำเภอ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าไปช่วยจัดระเบียบ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก่อนแจกจ่ายสิ่งของ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และมาตรการในป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co