มติ ครม. แต่งตั้ง พ.ต.ท.กรวัชร์ เป็นอธิบดี DSI คนใหม่

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตั้ง พ.ต.ท.กรวัชร์ เป็นอธิบดี DSI คนใหม่ หลัง พ.ต.อ.ไพสิฐ วงเมือง ลาออกเพราะปัญหาสุขภาพ
มติ ครม. แต่งตั้ง พ.ต.ท.กรวัชร์ เป็นอธิบดี DSI คนใหม่

วันที่ 28 เม.ย. 63 เวลา 12.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เปิดเผยว่า ได้มีการประชุม ครม. แบบออนไลน์ ด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดีดีเอสไอ ต่อจาก พ.ต.อ.ไพสิฐ วงเมือง ที่ลาออก เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ

ภาพจากอีจัน
สำหรับประวัติของ พันตำรวจโท กรวัชร์  ปานประภากร ตำแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เกิดวันที่ 9 มีนาคม 2504

ประวัติการศึกษา

ปี 2526 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประวัติการรับราชการ

วันบรรจุเข้ารับราชการ 1  ตุลาคม 2522 ตำแหน่ง ลูกแถว กองร้อยที่ 1 กรมตำรวจ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม 37 ปี 4 เดือน

9 มี.ค.2548 ถึง   20 ต.ค.2551 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 8 ว

21 ต.ค.2551 ถึง 17 เม.ย.2554 ผอ.ส่วนคดีอาญาพิเศษ 1 สำนักคดีอาญาพิเศษ

25 ก.ย.2555 ถึง 20 พ.ค.2558 ผู้บัญชาการสำนักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค

21 พ.ค.2558 ถึง 28 ก.พ.2559 ผู้บัญชาการสำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ

29 ก.พ.2559 ถึง 28 มี.ค.2560 ผู้บัญชาการสำนักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค

29 มี.ค.2560 ถึง 14 ต.ค.2562 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

15 ตุลาคม 2562                      ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ปัจจุบัน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

การฝึกอบรม (หลักสูตรสำคัญ ๆ)

ส.ค. - พ.ย.2546   หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 48 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หลักสูตร Major Case Management จากสถาบัน Federal Bureau of Investigation (FBI) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ม.ค.2548           หลักสูตรสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ รุ่นที่ 4 กสพ. ร่วมกับเนติบัณฑิตยสภา สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กรมสอบสวนคดีพิเศษ

12-13 มี.ค.2555     หลักสูตรการทำสำนวนสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ บริษัทสแปนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด กรมสอบสวนคดีพิเศษ

13 ธ.ค.2555     แนวทางการใช้บัตรแสดงตนการมีอำนาจ ตาม มาตรา 24 และ มาตรา 22/1 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรมสอบสวนคดีพิเศษ  สำนักงาน ก.พ.จังหวัดนนทบุรี กรมสอบสวนคดีพิเศษ

15 ม.ค.2556   ทักษะการเสริมภาพลักษณ์และการสื่อสารเพื่อแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน สำหรับผู้บริหาร (ภาคปฏิบัติ) สำนักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค โรงแรมรามาการ์เด้นส์

13 ก.พ.2556 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารจัดการสถาบันพัฒนาการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

28 ส.ค.2556 การวิเคราะห์การสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูด (Nonverbal Communication)

17 ม.ค.2557   หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 62 กรมการปกครอง วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

20-21 ธ.ค.2559 การเสริมสร้างความรู้มาตรการป้องกันและยับยั้งการทุจริตผู้บริหารระดับอำนวยการ กระทรวงยุติธรรม รุ่นที่ 1 ศูนย์ต่อการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ผลงานที่สำคัญด้านบริหารจัดการ

ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1) คลี่คลายคดีจ้างวานฆ่ากำนันยูร สามารถจับกุมกำนันเป๊าะ
2) รื้อฟื้นคดีการฆาตกรรม นายห้างทอง ธรรมะวัฒนะ
3) เป็นทีมสอบสวนและดำเนินคดีกรณี ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์มิชอบของผู้มีอิทธิพล จ.ภูเก็ต
4) คลี่คลายคดีการฆาตกรรมแกนนำต่อต้านการสร้างบ่อขยะราชาเทวะ
5) เป็นคณะทำงานการสอบสวนการทุจริตของธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ จำกัด (BBC)
6) คลี่คลายกรณี การฆาตกรรมด้วยวัตถุระเบิดกลางตัวเมือง จ.นครสวรรค์

ในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

1) เป็นคณะพนักงานสอบสวนกรณี ขบวนการบุกรุกพื้นที่ อ.กะปง จ.พังงา (นายวัฒนา อัศวเหม)
2) เป็นคณะพนักงานสอบสวนกรณี นายทุนต่างชาติบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อ.เกาะยาว จ.พังงา
3) เป็นคณะพนักงานสอบสวนกรณี กลุ่มมาเฟียต่างชาติกรรโชกทรัพย์นักท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย
4) เป็นคณะพนักงานสอบสวนกรณี นายทุนต่างชาติประกอบธุรกิจค้าที่ดินใน อ.เกาะสมุย
5) ร่วมคลี่คลาย กรณีการฆาตกรรมภรรยาอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เหตุเกิด จ.ราชบุรี)
6) เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรณี กลุ่มผู้มีอิทธิพลบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สามารถติดตามทรัพย์และที่ดินคืนให้รัฐสำเร็จ ขยายผลดำเนินคดีกับนักการเมืองท้องถิ่น
7) เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรณี ขบวนการนำรถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจดประกอบเป็นรถยนต์จากอุปกรณ์ชิ้นส่วนเก่า (ขบวนการรถจดประกอบ)
8) เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรณี การหายตัวไปของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน แกนนำชาวบ้านกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย (นายบิลลี่)

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co