ครม.เคาะ ไม่เลื่อน 4 วันหยุด นักขัตฤกษ์ พ.ค.63

ครม.ความเห็นสวน ศบค. เคาะให้ เดือน พ.ค.63 หยุดนักขัตฤกษ์ ตามเดิม
ครม.เคาะ ไม่เลื่อน 4 วันหยุด นักขัตฤกษ์ พ.ค.63

จากกรณี ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) หรือ ศบค. เสนอเลื่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในเดือน พฤษภาคม 2563 ทั้งหมดออกไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ภาพจากอีจัน
แต่ 28 เม.ย.63 พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวยืนยันว่า ทาง
ครม.มีความเห็นสวนทาง และลงมติว่า ให้เดือน พฤษาคม 2563 มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามเดิม
แต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องเข้มงวดในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานที่ต่างๆ
ภาพจากอีจัน
โดยในเดือน พฤษภาคม มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ถึง 4 วัน
ได้แก่
วันที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงาน
วันที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันที่ 6 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
วันที่ 11 พฤษภาคม วันพืชมงคล

แม้จะได้หยุดพักผ่อนในวันนักขัตฤกษ์ แต่ทุกคนอย่าลืมป้องกันตัวเองเมื่อจำเป็นต้องออกนอกบ้าน และ ไม่ไปในสถานที่เสี่ยงติดโรคนะคะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co