โควิดซา เล็งผ่อนมาตรการ! ภูเก็ตเตรียมเปิดรอยต่อระหว่างตำบล

มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เห็นชอบให้เปิดพื้นที่รอยต่อระหว่างตำบลทุกตำบล เว้นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดโควิด-19 มีผลหลังออกประกาศอย่างเป็นทางการ
โควิดซา เล็งผ่อนมาตรการ! ภูเก็ตเตรียมเปิดรอยต่อระหว่างตำบล

(28 เมษายน 2563) ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตเปิดเผยมติที่ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 23/2563 ว่าที่ประชุมได้พิจารณา เปิดพื้นที่รอยต่อระหว่างตำบลทุกตำบล ยกเว้นพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด-19 หรือพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รวม 5 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 ถนนบางลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้
จุดที่ 2 หมู่ที่ 2 หมู่ที่,3และ หมู่ที่ 5 บ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
จุดที่ 3 เส้นทางเข้าออกชุมชนประชาสามัคคี หมู่ 2 ตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองภูเก็ต โดยทั้ง 3 จุดนี้ กำหนดมาตรการปิดพื้นที่มีการคัดกรองการเข้าออกมีการคัดกรองเชิงรุกและมาตรการงดการออกจากเคหสถานโดยไม่จำเป็นอย่างเคร่งครัด
จุดที่ 4 หมู่ที่ 2 ซอยบางชีเหล้า ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
จุดที่ 5 หมู่บ้านเจ้าฟ้าการ์เด้น ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
** จุดที่ 4 – 5 กำหนดมาตรการงดออกนอกเคหะสถานโดยไม่จำเป็น อย่างเคร่งครัดและมีการคัดกรองเชิงรุก
ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการจัดทำประกาศ หรือ คำสั่ง เพื่อมีผลในการบังคับใช้ต่อไป
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co