AD

เริ่มแล้ววันนี้! อุทธรณ์สิทธิ์รับเงินเยียวยาประกันสังคม

ประกันสังคมให้ลูกจ้างไม่ได้สิทธิ์ ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์รับเงินเยียวยาได้วันนี้(18 พ.ค. 63)
เริ่มแล้ววันนี้! อุทธรณ์สิทธิ์รับเงินเยียวยาประกันสังคม
AD

เริ่มแล้ววันนี้(18 พ.ค. 63) ประกันสังคม ให้ลูกจ้างไม่ได้สิทธิ์รับเงินเยียวยา ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์!

จากเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 63 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การจ่ายเงินชดเชยกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 ล่าสุดได้จ่ายไปแล้วกว่า 7 แสนราย ที่เหลือประมาณ 2 แสนราย และทำการจ่ายให้จบในวันที่ 15 พ.ค. 63 ส่วนคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตามที่ยื่นขอ กระทรวงแรงงานจะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ในวันที่ 18 พ.ค. 63 ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง คาดว่าจะมีประมาณ 1 แสนคนที่ข้อมูลยังไม่ครบ เพราะนายจ้างยังไม่รับรองการหยุดงาน

ทั้งนี้ เมื่อ 13 พ.ค. 63 ในเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เผยแพร่ ผู้ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ กรณีว่างงานจากโควิด-19 (ประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33) เป็นรายงานสรุปของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 13 พ.ค. 63 มีดังนี้

ยื่นขอใช้สิทธิ์สะสม 1,078,738 ราย
ยื่นขอใช้สิทธิ์รายใหม่ 8,347 ราย
วินิจฉัยสั่งจ่ายสะสม 745,431 ราย
เป็นเงิน 4,253,265 ล้านบาท
โดยผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินทุกราย

ภาพจากอีจัน
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co