ผู้พิการเตรียมตัว 29 พ.ค.63 นี้ พม. เริ่มจ่ายเงินเยียวยาผู้พิการ 1,000 บาท

ไทยคู่ฟ้า โพสต์ย้ำ 29 พ.ค.63 เป็นต้นไป พม. เริ่มจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ถือบัตรผู้พิการ 1,000 บาท โดยอัตโนมัติ
ผู้พิการเตรียมตัว 29 พ.ค.63 นี้ พม. เริ่มจ่ายเงินเยียวยาผู้พิการ 1,000 บาท

วันนี้ (21 พ.ค. 63) เพจไทยคู่ฟ้า โพสต์ชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาผู้พิการในช่วงภาวะวิกฤติโควิด-19 สำหรับผู้ที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการกว่า 2 ล้านคน โดยไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ ซึ่งจะมีการจ่ายให้คนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

ภาพจากอีจัน
โดยการจ่ายเงินนี้ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยความพิการอยู่แล้ว ซึ่งมีจำนวนกว่า 1,900,000 คน จะได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารโดยตรง ภายในวันที่ 29 พ.ค. 63 แต่หากไม่มีบัญชีธนาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) จะจ่ายเป็นเงินสด ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 63

2. ผู้พิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ จำนวนกว่า 60,000 คน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะโอนเงินเข้าบัญชีหรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้พิการโดยตรง ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 63 เช่นกัน

หากหลังจากวันที่ 15 มิ.ย. 63 ผู้พิการรายใดที่มีบัตรประจำตัวฯ แต่ยังไม่รับเงินเยียวยา สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 307

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co