เว็บไซต์หางานจ้าง รปภ. เดือนละแสน ที่แท้ลงข้อมูลผิด!

ก.แรงงาน แจง หลังเว็บไซต์หางาน จ้าง รปภ. เดือนละแสน ชี้เกิดจากบริษัทลงข้อมูลผิด – สั่งแก้ไขแล้ว
เว็บไซต์หางานจ้าง รปภ. เดือนละแสน ที่แท้ลงข้อมูลผิด!

จากกรณีที่ ในเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ ได้มีบางบริษัทเปิดรับสมัครพนักงานโดยให้ค่าจ้างสูงมาก โดย เปิดรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้ค่าจ้างสูงถึง 130,000 บาท!!

ภาพจากอีจัน
ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ (4 ต.ค. 2563) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมการจัดหางาน (กกจ.) ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ามีการบันทึกข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง จำนวน 3 บริษัท โดยได้ประสานกับทางนายจ้างพบว่าเกิดจากการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาด ซึ่งได้สั่งการให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้ว
นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ทำการตรวจสอบข้อมูลนายจ้าง ตำแหน่งงานและอัตราค่าจ้าง ของสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ หากพบว่ามีข้อมูล ที่ไม่ถูกต้อง ให้รีบดำเนินการแจ้งนายจ้างสถานประกอบการ แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
ภาพจากอีจัน
สำหรับแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลการจ้างงานและหลักสูตรฝึกอบรมให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร เพื่อสามารถจับคู่ตำแหน่งตามพื้นที่หรือภูมิลำเนา และการจับคู่ (Matching) ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทำงานหรือทักษะฝีมือของผู้สมัครงาน ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดตำแหน่งงานว่างได้ที่เว็บไซต์ไทยมีงานทำ
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co