กระทรวงดิจิทัลฯ (ดีอีเอส)เสนอพิจารณา ลบแชทเทเลแกรม ปลดแอกฯ

กระทรวงดิจิทัลฯ (ดีอีเอส) เอาจริง! เสนอ กสทช.ปิดแชท เทเลแกรม เยาวชนปลดแอกฯ พร้อมสั่งทุกเครือข่ายมือถือระงับแอปฯ ดังกล่าว!
กระทรวงดิจิทัลฯ (ดีอีเอส)เสนอพิจารณา ลบแชทเทเลแกรม ปลดแอกฯ

หลังจากที่เพจ เยาวชนปลดแอก ออกมาประกาศให้ทุกคนให้เข้า ในแอปพลิเคชัน เทเลแกรมของเยาวชนปลดแอก หลังจากมีการสั่งตรวจสอบให้ปิดเฟซบุ๊กแฟนเพจ ของเยาวชนปลดแอก จนมีการเปิดแอคเคาท์ เทเลแกรมขึ้นมา เพียงไม่กี่นาทีมีคนกดเข้าร่วมจำนวนมาก

ภาพจากอีจัน


ล่าสุดวันนี้ 19 ต.ค.2563 กระทรวงดิจิทัลฯ ขอให้ดำเนินการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
ซึ่งเป็น IP Address แอปพลิเคชัน เทเลแกรม (Telegram)
ด้วยหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ได้มีคำสั่งที่ 11/2563
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามคำสั่งดังกล่าว กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอความร่วมมือให้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือทุกรายระงับการใช้แอปพลิเคชัน เทเลแกรม (Telegram) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


ลงชื่อ นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการปิดแอคเคาท์แต่อย่างใด ซึ่งต้องลุ้นกันว่าแอปฯดังกล่าวจะถูกปิดหรือไม่

ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co