จนท.เข้าล้างถนน ล้างสี หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ หลังเสร็จ ชุมนุม

เจ้าหน้าที่ เข้าล้างถนน ล้างสี หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ หลังเสร็จ ชุมนุม
จนท.เข้าล้างถนน ล้างสี หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ หลังเสร็จ ชุมนุม

(25ต.ค.62) กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับหลายหน่วยงาน เข้าเคลียร์พื้นที่ บริเวณ หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ เมื่อคืน หลังเสร็จสิ้นการ ชุมนุม จนถึงช่วงเวลา 04.45น. ทั้งการลบข้อความบนพื้นถนน และ ฉีด ล้างสี ทำความสะอาด เพื่อให้ผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะในเส้นทางดังกล่าวสามารถมองเห็นเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางได้อย่างชัดเจน เป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

จนท.เข้าเคลียร์พื้นที่ ล้างสี หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ หลังเสร็จชุมนุม
จนท.เข้าเคลียร์พื้นที่ ล้างสี หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ หลังเสร็จชุมนุม


ส่วนการจัดเก็บขยะบริเวณโดยรอบพื้นที่ ชุมนุม นั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะประเภทขวดน้ำพลาสติก กล่องอาหารและเศษอาหาร สามารถจัดเก็บได้รวม 3,100 ก.ก. อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ชุมนุมได้ให้ความร่วมมือจัดเก็บไว้เป็นจุด ทำให้ที่เจ้าหน้าที่สามารถจัดเก็บได้อย่างสะดวกขึ้น.

จนท.เข้าเคลียร์พื้นที่ ล้างสี หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ หลังเสร็จชุมนุม
จนท.เข้าเคลียร์พื้นที่ ล้างสี หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ หลังเสร็จชุมนุม
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co