นายกรัฐมนตรี ออกแถลงการณ์ ยกระดับ “ รับมือม็อบ ” ใช้กฎหมายทุกมาตรา

พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ออกแถลงการณ์ ยกระดับ “ รับมือม็อบ ” ใช้กฎหมายทุกมาตรา เอาผิดผู้ชุมนุมที่กระทำความผิด
นายกรัฐมนตรี ออกแถลงการณ์ ยกระดับ “ รับมือม็อบ ” ใช้กฎหมายทุกมาตรา

หลังจากที่มีกลุ่มผู้ชุมชุมหลายกลุ่ม ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองบนท้องถนนกันอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้

ภาพจากอีจัน
ล่าสุดวันนี้ (19 พฤศจิกายน 2563) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกแถลงการณ์ว่า “ จากสถานการณ์การชุมนุมในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาล และทุกฝ่าย กำลังร่วมกันหาทางออกโดยสงบ และสันติ บนพื้นฐานของกระบวนการตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่มีท่าทีที่จะบรรเทาลง แม้รัฐบาลได้แสดงความจริงใจในการแก้ปัญหา โดยหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ใช้ความพยายามปฏิบัติหน้าที่ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมทั้งติดตาม และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ดำเนินการต่าง ๆ ตามหลักสากล ด้วยความระมัดระวัง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรักษาบรรยากาศของความรักความสามัคคี ปรองดองของทุกคนในชาติ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นสำคัญ
ปัจจุบันสถานการณ์ยังคงไม่คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนัก และมีแนวโน้มจะพัฒนาไปสู่ความขัดแย้ง นำไปสู่ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป อาจเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และสถาบันอันเป็นที่รักยิ่ง รวมทั้งความสงบสุขปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนโดยทั่วไป “ รัฐบาล และหน่วยงานด้านความมั่นคง จึงจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติ โดยจะบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับ ทุกมาตราที่มีอยู่ ดำเนินการต่อผู้ชุมนุมที่กระทำความผิด ฝ่าฝืนกฎหมาย ” เพิกเฉยต่อการเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยจะดำเนินคดีต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักการสากล จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co