เกษตรกร กว่า 6 แสนคน ได้ เงินประกันรายได้ข้าว งวด 2 กันหรือยัง ?

ธ.ก.ส. จ่าย เงินประกันรายได้ข้าว รอบ 2 ให้ เกษตรกร แล้ววันนี้ (25 พ.ย.) กว่า 6 แสนราย ส่วนที่เหลือรอ ครม.อนุมัติงบเพิ่ม ย้ำ มีเงินจ่ายแน่นอน
เกษตรกร กว่า 6 แสนคน ได้ เงินประกันรายได้ข้าว งวด 2 กันหรือยัง ?

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เงินประกันรายได้ข้าวรอบ 2 เข้ากันหรือยังคะ ?
เพราะ วันนี้ (25 พ.ย.63) ธ.ก.ส. จ่ายเงินประกันรายได้ให้เกษตรกรผูกปลูกข้าว รอบ 2 จำนวนกว่า 6 แสนราย วงเงิน 5,684 ล้านบาทแล้ว
โดย นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 พ.ย.63 ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผูกปลูกข้าวปี 2563/64 เบื้องต้น จำนวน 18,096.06 ล้านบาท
ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้โอนเงินชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรในงวดที่ 1 ไปแล้วจำนวน 786,219 ครัวเรือน เป็นเงิน 9,128.48 ล้านบาท ส่วนการจ่ายเงินในงวดที่ 2 เดิมกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พ.ย.63 แต่เนื่องจากสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกแต่ละชนิดในปีนี้ลดต่ำกว่าปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก ทำให้เงินชดเชยส่วนต่าง ที่ครม. อนุมัติไว้ไม่เพียงพอ
ธ.ก.ส.ก็ได้มีการหารือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมการ กำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าว เมื่อวันที่ 23 พ.ย.63 ได้มีมติให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชย ส่วนต่าง งวดที่ 2 ให้กับเกษตรกรตามวันเก็บเกี่ยวที่เกษตรกรระบุไว้ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับ กรมส่งเสริม การเกษตร คือตั้งแต่วันที่ 9 - 14 พ.ย.63 จำนวน 636,118 ราย วงเงิน 5,684 ล้านบาท ตามงบประมาณ ที่เหลือในวันนี้ (25 พ.ย.63)

ภาพจากอีจัน


สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวในวันที่ 15 พ.ย.63 จำนวน 602,485 ราย วงเงิน 5,641 ล้านบาท และเกษตรกรที่มีสิทธิ์รับเงินชดเชยส่วนต่างในงวดที่ 3 ซึ่งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผูกปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ได้ประกาศราคากลางเมื่อวันที่ 23 พ.ย.63 และกำหนดชดเชยส่วนต่างราคาประกันไปแล้ว คือ
ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 3,059 บาท
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,281 บาท
ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,036 บาท
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,055 บาท
ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 996 บาท
อีกจำนวน 1,497,508 ราย วงเงิน 12,900 ล้านบาท กระทรวงพาณิชย์ได้นำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณา อนุมัติวงเงินเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) แล้ว ซึ่งเมื่อ ครม. ให้ความเห็นชอบ ธ.ก.ส. จะเร่งโอนเงินให้แก่เกษตรกรโดยเร็วตลอไป

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


นายกษาปณ์ กล่าวอีกว่า ธ.ก.ส มีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับรองรับการดำเนินโครงการประกันรายได้พืช เศรษฐกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาลทั้ง 5 ชนิด ไม่ได้ขาดสภาพคล่องตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co