โรงเรียน เชียงราย - เชียงใหม่ สั่งหยุดเรียน เหตุพบ สาวไทยติดโควิด

4 โรงเรียน เชียงราย - เชียงใหม่ ประกาศหยุดเรียน หลังพบ สาวไทยติดโควิด ลอบเข้าไทย-หนีกักตัว
โรงเรียน เชียงราย - เชียงใหม่ สั่งหยุดเรียน เหตุพบ สาวไทยติดโควิด

หลังจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงาน พบสาวเชียงราย 2 คน อายุ 26 ปีและ 23 ปี ติดเชื้อโควิด-19 จากการทำงานในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในประเทศเมียนมาร์ และเดินทางกลับมาที่ อ.แม่สาย ประเทศไทย และไม่ยอมกักตัว เมื่อ 27 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา


ล่าสุด วันนี้ (30 พ.ย.63) โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ได้ออกประกาศ แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1-6 ธันวาคม 2563
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเพื่อเป็นการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้นักเรียนติดตามการเรียนการสอนทางระบบออนไลน์จากครูผู้สอนประจำวิชา และติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางเว็บไซต์ของโรงเรียน หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ทางด้าน โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ และ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ก็ได้ประกาศ หยุดเรียนในสถานการณ์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวันที่ 30 พ.ย. ถึง วันที่ 2 ธ.ค.63
นอกจากนี้ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ยังเลื่อนการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ออกไปก่อน จนกว่าทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
เนื่องด้วยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ เป็นหญิงวัย 29 ปี ใน จ.เชียงใหม่ จากการสอบสวนทำให้ทราบว่า หญิงสาวรายนี้ได้เดินทางกลับมาจากการทำงานที่เมียนมา และลักลอบเดินทางเข้าไทยผ่านพื้นที่ จ.เชียงราย และมีประวัติไปสถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ซึ่งมีกลุ่มสัมผัสเสี่ยงทุกกลุ่ม ทั้งพื้นที่ จ.เชียงรายและเชียงใหม่ รวม 326 ราย แบ่งเป็นเสี่ยงสูง 105 ราย เสี่ยงต่ำ 149 ราย และผู้สัมผัสอื่น ๆ 72 ราย ทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผู้สัมผัสมาตรวจหาเชื้อต่อไป
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้ง 2 โรงเรียน จึงดำเนินการดังนี้
1. หยุดเรียนในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563
2. ในช่วงระหว่างหยุดเรียน โรงเรียนดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงอาหาร และบริเวณทั่วไปภายในโรงเรียนด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อ
3. ขอความร่วมมือผู้ปกครอง นักเรียนและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างคร่งครัด ให้ดูแลและป้องกันตัวเองในระหว่างหยุดเรียน โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่เสี่ยงและแออัด โดยสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างและพักผ่อนให้เพียงพอ
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co