พม. เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อ ข่าวปลอม เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ ไม่จริง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม. ) เตือน อย่าแชร์ อย่าหลงเชื่อ ข่าวปลอม เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ ไม่จริง
พม. เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อ ข่าวปลอม เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ ไม่จริง

เมื่อวาน 2 ธันวาคม 63 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti-Fake News Center ได้ชี้แจงเรื่อง การเพิ่มเงิน 100 บาท ให้ผู้สูงอายุ ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้

ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น ไม่เป็นความจริง

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และในปัจจุบันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ โดยรายละเอียด คือ
อายุ 60-69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท
อายุ 70-79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท
อายุ 80-89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 800 บาท
และอายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 1,000 บาท

ภาพจากอีจัน
แต่สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพ แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ มีรายละเอียดดังนี้
ผู้ที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ได้รับเพิ่ม 50 บาท/คน/เดือน
ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับเพิ่ม 100 บาท/คน/เดือน
แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงมหาดไทย ยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดเหมือนเดิม สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามที่ระบุไว้
จึงขอให้ทุกคน คิดไตร่ตรองอย่างรอบครอบ ก่อนตัดสินใจโพสต์หรือแชร์ข้อความต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ความจริง และอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่ไม่มีแหล่งที่มากันง่าย ๆ นะคะ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co