สธ. เตือน ผู้โดยสาร 4 เที่ยวบิน สังเกตตัวเอง 14 วัน หลังพบคนติดโควิด

กระทรวงสาธารณสุข หรือ สธ. เตือน ผู้โดยสาร 4 เที่ยวบิน สังเกตตัวเอง 14 วัน หลังพบคนติดโควิด
สธ. เตือน ผู้โดยสาร 4 เที่ยวบิน สังเกตตัวเอง 14 วัน หลังพบคนติดโควิด

วันนี้ 6 ธันวาคม 63 เพจ กระทรวงสาธารณสุข ได้โพสต์แจ้ง เตือน ประชาชน ผู้โดยสารตามสายการบิน ให้สังเกตตัวเอง เป็นเวลา 14 วัน หากพบอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ หรือโทรแจ้ง 1422

โดยสายการบิน ทั้งหมด 4 เที่ยวบิน ได้แก่
เที่ยวบิน DD8717 สายการบินนกแอร์ เชียงราย-กรุงเทพ วันที่ 28 พ.ย. เวลา 13.40 น.
เที่ยวบิน SL533 สายการบิน Thai Lion Air เชียงราย-กรุงเทพ วันที่ 29 พ.ย. เวลา 10.40 น.
เที่ยวบิน WE137 สายการบิน Thai Smile เชียงราย-สุวรรณภูมิ วันที่ 29 พ.ย. เวลา 20.30 น. เที่ยวบิน SL545 สายการบิน Thai Lion Air เชียงราย-กรุงเทพ วันที่ 30 พ.ย. เวลา 19.15 น.

กระทรวงสาธารณสุข หรือ สธ. เตือน ผู้โดยสาร 4 เที่ยวบิน สังเกตตัวเอง 14 วัน หลังพบคนติดโควิด
ให้สังเกตอาการตัวเอง เป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทาง หากมีอาการ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้โทรแจ้ง1422 หรือหน่วยงานสาธารณสุข ใกล้บ้าน และไปรับการตรวจที่ โรงพยาบาลใกล้บ้าน โดยสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง จากผู้อื่น และใช้รถส่วนตัว
กระทรวงสาธารณสุข หรือ สธ. เตือน ผู้โดยสาร 4 เที่ยวบิน สังเกตตัวเอง 14 วัน หลังพบคนติดโควิด

ผู้ที่เดินทางตามสายการบินดังกล่าว ให้สังเกตตัวเองเป็นเวลา 14 วัน หากพบอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์หรือโทรแจ้ง 1422 ค่ะ

โพสต์โดย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อ วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2020

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co