โฆษก กทม. แจงละเอียดยิบ ไทม์ไลน์ผู้ป่วย โควิด รายที่ 145 – 169 ใน กทม.

โฆษก กทม. แจงละเอียดยิบ ไทม์ไลน์ผู้ป่วย โควิด รายที่ 145 – 169 ใน กทม.

การ์ดอย่าตก ! พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. สรุปข้อมูล ไทม์ไลน์ผู้ป่วย โควิด รายที่ 145 – 169 ใน กทม. วันที่ 1 – 2 ม.ค. 64


สถานการณ์โควิดในไทย ระลอกใหม่ ได้ขยายวงกว้างไปแล้ว 56 จังหวัด ซึ่งวันนี้ (6 ม.ค. 64) มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 365 ราย แบ่งเป็น
- ติดเชื้อในประเทศ 250 ราย
- ติดเชื้อในแรงงานต่างชาติ ค้นหาเชิงลึก 99 ราย
- เดินทางมาจากต่างประเทศ 16 ราย

ด้าน ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร เผยข้อมูล สรุปการติดเชื้อโควิดในพื้นที่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 63 – 5 ม.ค. 64 รวม 244 ราย

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติเชื่อมโยงกับ จ.สมุทรสาคร จ.ระยอง ไปสถานบันเทิง กลุ่มอาชีพเสี่ยง และสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้

ขอบคุณภาพ FB : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง
ส่วนไทม์ไลน์ ผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้แถลงไปก่อนหน้านี้แล้ว 144 ราย (ระหว่าง วันที่ 20 ธ.ค.ถึง 31 ธ.ค.)
ล่าสุด มีไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด ในกรุงเทพฯ ซึ่งสอบสวนโรคเสร็จแล้ว นับเป็นรายที่ 145 – 169 (ระหว่างวันที่ 1-2 ม.ค. 64) จำนวน 25 ราย ออกมาดังนี้
ผู้ป่วยรายที่ 145 เพศชาย อาชีพ ช่างติดกล้องวงจรปิด
ขอบคุณภาพ FB : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง
ขอบคุณภาพ FB : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง
ผู้ป่วยรายที่ 146 เพศชาย อาชีพ พนักงานเสิร์ฟ ร้าน The Roof Bar
ขอบคุณภาพ FB : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง
ผู้ป่วยรายที่ 147 เพศหญิง อาชีพ พนักงานบริษัทนานมีบุ๊คส์
ขอบคุณภาพ FB : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง
ผู้ป่วยรายที่ 148 เพศหญิง อาชีพ พนักงานบริษัทนานมีบุ๊คส์
ขอบคุณภาพ FB : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง
ผู้ป่วยรายที่ 149 เพศหญิง อาชีพ พนักงานบริษัทนานมีบุ๊คส์
ขอบคุณภาพ FB : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง
ผู้ป่วยรายที่ 150 เพศหญิง อาชีพ พนักงานบริษัทนานมีบุ๊คส์
ขอบคุณภาพ FB : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง
ผู้ป่วยรายที่ 151 เพศหญิง อาชีพ พนักงานบริษัทนานมีบุ๊คส์
ขอบคุณภาพ FB : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง
ผู้ป่วยรายที่ 152 เพศหญิง อาชีพ พนักงานบริษัทนานมีบุ๊คส์
ขอบคุณภาพ FB : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง
ผู้ป่วยรายที่ 153 เพศชาย อาชีพ พนักงานบริษัทนานมีบุ๊คส์
ขอบคุณภาพ FB : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง
ผู้ป่วยรายที่ 154 เพศชาย ว่างงาน
ขอบคุณภาพ FB : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง
ผู้ป่วยรายที่ 155 เพศหญิง อาชีพ พนักงานเสิร์ฟ ร้านน้องใหม่พลาซ่า
ขอบคุณภาพ FB : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง
ผู้ป่วยรายที่ 156 เพศชาย
ขอบคุณภาพ FB : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง
ผู้ป่วยรายที่ 157 เพศหญิง อาชีพ พนักงานบริษัทเขตบางขุนเทียน
ขอบคุณภาพ FB : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง
ผู้ป่วยรายที่ 158 เพศชาย อาชีพ พนักงานบริษัทเขตบางขุนเทียน
ขอบคุณภาพ FB : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง
ผู้ป่วยรายที่ 159 เพศชาย อาชีพ พนักงานบริษัทเขตบางขุนเทียน
ขอบคุณภาพ FB : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง
ผู้ป่วยรายที่ 160 เพศชาย อาชีพ อิสระ
ขอบคุณภาพ FB : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง
ผู้ป่วยรายที่ 161 เพศหญิง อาชีพ ค้าขาย
ขอบคุณภาพ FB : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง
ผู้ป่วยรายที่ 162 เพศชาย อาชีพ ค้าขาย
ขอบคุณภาพ FB : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง
ผู้ป่วยรายที่ 163 เพศหญิง อาชีพ ค้าขาย (ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต)
ขอบคุณภาพ FB : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง
ผู้ป่วยรายที่ 164 เพศชาย อาชีพ ค้าขาย (ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต)
ขอบคุณภาพ FB : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง
ผู้ป่วยรายที่ 165 เพศหญิง อาชีพ พนักงานธนาคารเอกชน ในเขตราษฎร์บูรณะ
ขอบคุณภาพ FB : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง
ผู้ป่วยรายที่ 166 เพศชาย อาชีพ ข้าราชการทหารบำนาญ
ขอบคุณภาพ FB : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง
ผู้ป่วยรายที่ 167 เพศหญิง
ขอบคุณภาพ FB : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง
ผู้ป่วยรายที่ 168 เพศชาย อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน
ขอบคุณภาพ FB : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง
ผู้ป่วยรายที่ 169 เพศหญิง
ขอบคุณภาพ FB : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง
ทุกคนตั้งการ์ดให้สูง ดูแลตัวเองกันให้ดีๆ ค่ะ
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co