กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือ สตช. ผ่อนผัน ใบขับขี่หมดอายุ ใช้ถึง 31 มี.ค. 2564

คนใช้รถรอลุ้นเลย ! กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( สตช. ) ผ่อนผัน ใบขับขี่หมดอายุ ใช้ถึง 31 มี.ค. 2564
กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือ สตช. ผ่อนผัน ใบขับขี่หมดอายุ ใช้ถึง 31 มี.ค. 2564


เคลียร์ชัด ใบขี่หมดอายุ ในช่วงแพร่ระบาดโควิด ต้องทำยังไง?

หลังจาก กรมการขนส่งทางบก ประกาศงดให้บริการ ทำใบขับขี่ใหม่ และ ต่ออายุใบขับขี่ ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 64 เป็นต้นไป เพื่อป้องกัน การระบาดโควิด

ทำให้หลายคนที่กำลังจะไป ต่ออายุใบขับขี่ เกิดความกังวล ถ้าใบขับขี่หมดอายุ แล้วยังไม่ได้ต่อ จะถูกตำรวจจับไหม?

ขอบคุณภาพ กรมการขนส่งทางบก
ล่าสุด นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้นโยบายกับ กรมการขนส่งทางบก ข้อความร่วมมือไปยัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอผ่อนผันการใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งใบขับขี่หมดอายุ ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน
ขอบคุณภาพ กรมการขนส่งทางบก
สำหรับมาตรการรองรับ คนที่ใบขับขี่หมดอายุ เกิน 1 ปี หรือ 3 ปี ในช่วงที่กรมการขนส่งทางบก งดให้อบรมที่สำนักงาน หากกลับมาเปิดให้บริการ คนกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิเยียวยา ดังนี้
1. ผู้ที่ใบขับขี่ ตามกฎหมายรถยนต์ หมดอายุเกิน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564 ได้รับการยกเว้นสอบข้อเขียน แต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และอบรมภาคทฤษฎี
2. ผู้ที่ใบขับขี่ ตามกฎหมายรถยนต์ หมดอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้รับการยกเว้นการสอบขับรถ แต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี และสอบข้อเขียน
3. ผู้ที่ใบขับขี่ ตามกฎหมายการขนส่งทางบก หมดอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้รับการยกเว้นการสอบขับรถ แต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และอบรมภาคทฤษฎี
4. เอกสารประกอบคำขอรับ หรือ ต่ออายุใบขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ยังดำเนินการไม่เสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านขับขี่ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
ขอบคุณภาพ กรมการขนส่งทางบก
คนใช้รถ ยังไงรอความชัดเจนกันอีกนิดหนึ่งนะคะ
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co