น้ำท่วม ยะลา คลี่คลายแล้วบางพื้นที่

คืบหน้า น้ำท่วม ยะลา เริ่มคลี่คลายแล้วบางพื้นที่ ปชช. เริ่มทำความสะอาดบ้านเรือน คาด หากไม่มีฝนเพิ่ม สถานการณ์จะกลับสู่ปกติเร็วๆ นี้
น้ำท่วม ยะลา คลี่คลายแล้วบางพื้นที่

หลังจากฝนตกหนักใน จ.ยะลา อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา จนทำให้น้ำท่วมในพื้นที่นั้น 

ล่าสุดวันที่ 10 มกราคม 2564 จังหวัดยะลาไม่มีฝนตกในติดต่อกันมา 3 วันแล้ว รวมถึง เขื่อนบางลางได้ปรับลดการระบายน้ำลง ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.เมืองยะลา คลี่คลายตามลำดับ โดยเฉพาะที่พื้นที่ ม.1 บ้านท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนัก ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากอยู่ติดริมแม่น้ำปัตตานี

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ขณะนี้ น้ำที่ท่วมขังบ้านเรือน และบนถนนเส้นทางลัดสายเรือนจำ-ท่าสาป ลดลงอย่างต่อเนื่อง รถเริ่มสัญจรไปมาได้แล้ว บางบ้านก็ได้เริ่มทำความสะอาดบ้านกันบ้างแล้ว
ส่วนพื้นที่ ม.3 บ้านลิมุด ต.ท่าสาป ยังมีน้ำท่วมขัง ถนน บ้านเรือน สามารถเดินเท้าเข้าออก โดยไม่ต้องใช้เรือ ส่วนพื้นที่น้ำท่วมขังถนน บ้านเรือนในชุมชนเขตเทศบาล ฯ น้ำได้ลดลงแล้ว บางส่วนเข้าสู่ภาวะปกติ
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
อย่างไรก็ตาม อ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง ระดับน้ำยังอยู่ในขั้นวิกฤติ มีปริมาณน้ำร้อยละ 98.98 ของความจุ ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานี และแม่น้ำสายบุรี ยังล้นตลิ่ง โดยจังหวัดยะลา ได้ประกาศ พื้นที่ประสบสาธารณภัย(อุทกภัย) จำนวน 8 อำเภอ 51 ตำบล 262 หมู่บ้าน 8 ชุมชน แบ่งเป็น
1. อำเภอเมืองยะลา จำนวน 10 ตำบล 47 หมู่บ้าน
2. อำเภอเบตง จำนวน 5 ตำบล 20 หมู่บ้าน 8 ชุมชน
3. อำเภอบันนังสตา จำนวน 4 ตำบล 23 หมู่บ้าน
4. อำเภอยะหา จำนวน 7 ตำบล 32 หมู่บ้าน
5. อำเภอรามัน 16 ตำบล 88 หมู่บ้าน
6. อำเภอธารโต จำนวน 3 ตำบล 10 หมู่บ้าน
7. อำเภอกาบัง จำนวน 2 ตำบล 19 หมู่บ้าน
และ 8. อำเภอกรงปินัง จำนวน 4 ตำบล 23 หมู่บ้าน
ทั้งนี้ คาดว่าหากไม่มีฝนตกในพื้นที่เพิ่มอีก ก็จะทำให้สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายเข้าสู่ปกติในเร็วๆ นี้
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co