ผู้ว่าฯ อยุธยา ออกหนังสือด่วน ห้ามจัดซ้อม ไก่ชน

ผู้ว่าฯ อยุธยา ออกหนังสือด่วน ห้ามจัดซ้อม ไก่ชน เกรงเป็นต้นเหตุการระบาด โควิด-19
ผู้ว่าฯ อยุธยา ออกหนังสือด่วน ห้ามจัดซ้อม ไก่ชน

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีหนังสือด่วน ขอให้นายอำเภอ กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตรวจตราสอดส่องในพื้นที่ อย่างเข้มงวด ห้ามมิให้เกิดการลักลอบจัดให้มีการแข่งขันไก่ชน ซ้อมชนไก่ชน และลอง ไก่ชน คัดสายพันธุ์ ไก่ชน หรือกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน หากมีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยถือว่าเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2474 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอาจผิดความผิดมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หากพื้นที่ใดปล่อยปละละเลยจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องด้วย

ภาพจากอีจันทั้งนี้ เนื่องจากรายงานผลการสอบสวนโรค ของผู้ป่วยรายที่ 37 มีการไปที่ทำกิจกรรมชนไก่ นอกเหนือจากสนามไก่ชน สนามประลองไก่ชน ที่มีการสั่งปิดไปแล้วจึงอาจจะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันกับที่ผู้ป่วยรายที่ 37 เข้าไปทำกิจกรรม
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ใน จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่พบผู้ป่วยมาแล้วจำนวน 3 วัน จำนวนผู้ป่วยยังคงอยู่ที่ 37 ราย รักษาตัวหายแล้ว 4 ราย พักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาล จำนวน 5 ราย เตรียมที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้

ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co