ครม. อนุมัติแล้ว “ เราชนะ ” เริ่มลงทะเบียน 29 ม.ค. 64

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ โครงการ “ เราชนะ ” เยียวยา โควิด ระลอกใหม่ จ่าย 3,500 บาท 2 เดือน - เริ่มลงทะเบียน 29 ม.ค. 64 นี้
ครม. อนุมัติแล้ว  “ เราชนะ ” เริ่มลงทะเบียน 29 ม.ค. 64

วันนี้ (19 มกราคม 2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติ โครงการ "เราชนะ" จ่ายเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เดือนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท รับสิทธิ์ 31 ล้านคน โดย จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 29 มกราคม 2564 นี้

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ซึ่งผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา จะเป็นผู้อยู่ในอาชีพอิสระ แรงงานที่อยู่นอกระบบ เกษตรกร และผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ และต้องเข้าหลักเณฑ์ ดังนี้
1. ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 และ 39
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3. ไม่เป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบำนาญ
4. ไม่เป็นผู้มีอาชีพอิสระแต่มีรายได้สูง โดยจะตรวจสอบจากบัญชีเงินฝาก

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co