แจกแล้วแจกอีก! สลากออมสินพิเศษ 1 ปี ลุ้นโชคทองคำแท่งหนัก 10 กิโล

ธนาคารออมสิน แจกแล้วแจกอีก ออกโปรเด็ด สลากออมสินพิเศษ 1 ปี ทั้งแบบใบสลากและดิจิทัล ลุ้นโชคทองคำแท่งหนักถึง 10 กิโล

แจกแล้วแจกอีก แจกต่อเนื่องจริงๆ สำหรับธนาคารออมสิน หลังออกโปรเด็ดต่อเนื่องกับ สลากออมสินพิเศษ 1 ปี ทั้งแบบใบสลากและดิจิทัล มีสิทธิ์ได้ลุ้นโชคทองคำแท่งหนักถึง 10 กิโลกรัม จำนวน 1 รางวัล และลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท  ฝากครบ 1 ปี รับดอกเบี้ย 0.35 บาทต่อหน่วย 

รางวัลทองคำแท่งน้ำหนัก 10 กิโลกรัม จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 26,576,560 บาท (ราคา ณ วันที่ 23 เม.ย. 67) โดยราคาทองคำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด  ออกรางวัลวันที่ 16 ก.ค. 67  ผู้ได้รับรางวัลทองคำแท่งมารับมอบรางวัลด้วยตนเอง ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ตามใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชค โดยวิธีการใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพเลขที่ 773/2567 จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ผู้ได้รับรางวัลทองคำแท่งต้องเสียภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล และรับผิดชอบค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดเกี่ยวกับการโอนด้วยตนเอง 

สำหรับ สลากออมสินพิเศษ (ใบสลากและดิจิทัล) ราคา 100 บาทต่อหน่วย ดอกเบี้ยและเงินรางวัล บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ถอนก่อนฝากครบ 6 เดือน หักส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารกำหนด ฝากเลยตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 67 – 15 ก.ค. 67 ที่ MyMo และธนาคารออมสินทุกสาขา : รายละเอียดเพิ่มเติม > https://shorturl.asia/uL1kX 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 

#ใช้เป็นเท่ากับออม #ออมเงินกับออมสิน 

#สลากออมสิน1ปี #เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม