สวนนงนุช ต้อนรับคณะทูตมองโกเลีย เยี่ยมชมสวนพร้อมปลูกต้นตาเสือ

สวนนงนุชพัทยา ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลีย ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เยี่ยมชมสวนสวย พร้อมปลุกต้นไม่หายา ต้นตาเสือ

สวนนงนุชพัทยาต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลีย ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ร่วมกันปลูกต้นไม้และเข้าเยี่ยมชมสวน 

วันที่ 29 มิ.ย. 67 นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ให้การต้อนรับ นายทูมูร์ อามาร์ซานา (H.E. Mr. Tumur Amarsanaa) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลีย ประจำประเทศไทย และผู้อำนวยการกองเอกสิทธิ์ กรมพิธีการทูต กระทรวงต่างประเทศ ร้อยโทบรรพต อุชชิน เข้าเยี่มชมพร้อมร่วมปลูกต้นไม้ 

โดยในโอกาสนี้ ทางเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลีย ประจำประเทศไทย ได้ปลูกต้นตาเสือ ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก-กลาง ที่อาจสูงถึง 18 เมตร พบได้ในประเทศจีนตอนใต้ อินเดีย ศรีลังกา ไทย และแถบเอเชียตะวันออก สำหรับสวนรุกขชาติแห่งนี้ทางสวนนงนุชพัทยาได้ขออนุญาติจากกรมป่าไม้จำนวน 43 ไร่ เพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้และปลูกไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าและหายากจากทั่วทุกมุมโลก 

ทั้งนี้ทางสวนนงนุชพัทยาจัดทำสวนรุกขชาตินี้ให้แก่ประเทศไทย และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ในด้านพฤษศาสตร์บนพื้นที่ขออนุญาตจากกรมป่าไม้ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ การเก็บรวบรวม การปลูกพันธุ์ไม้และการดูแลบำรุงรักษา ทั้งหมดนี้สวนนงนุชพัทยาเป็นผู้รับผิดชอบ หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมสวนสวยมากว่า 50 สวน บนเนื้อที่ 1,700 ไร่ สร้างความประทับใจให้แก่ทางคณะเป็นอย่างมาก