โอเรียนทอล พริ้นเซส และ โครงการกตัญญู ตั้งปณิธานความดีตอบแทนสังคมไทย

โอเรียนทอล พริ้นเซส ร่วมกับโครงการกตัญญู เชื่อมั่นว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนต้องอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนการศึกษาไทย

โอเรียนทอล พริ้นเซส ภายใต้บริษัท เอสเอสยูพี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากสารสกัดธรรมชาติ ร่วมกับโครงการกตัญญู ตอบแทนสังคมด้วยการสนับสนุนการศึกษาไทย มอบสมุดปกอ่อนกตัญญู จำนวน 102,000 เล่ม ยางลบและดินสอกตัญญู จำนวน 102,000 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์โอเรียนทอล พริ้นเซส จำนวน 6,800 ขวด โดยมีตัวแทนพนักงานในสาขาของแต่ละจังหวัดเป็นผู้มอบให้แก่โรงเรียน 68 แห่งทั่วประเทศ มูลค่ากว่า 1,496,000 บาท เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์การเรียนและส่งเสริมสุขอนามัยให้กับนักเรียน คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา

โครงการกตัญญูเป็นโครงการในเครือบริษัท เอสเอสยูพี (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยปณิธานในการทำความดี ตอบแทนคุณแผ่นดินเกิด ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายด้วยมาตรฐานระดับสากลภายใต้แบรนด์กตัญญู  มอบเงินกำไรสุทธิ “ทุกบาท” สนับสนุนการศึกษาในหลายโรงเรียนทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงแหล่งความรู้และพัฒนาศักยภาพให้เท่าเทียมระดับสากล

โอเรียนทอล พริ้นเซสและโครงการกตัญญูเชื่อมั่นว่า ความสำเร็จที่ยั่งยืนจำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้มุ่งมั่นสนับสนุนกิจการสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงสนับสนุนการศึกษา อันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติ ไม่เพียงแต่โครงการกตัญญูเท่านั้น แต่โอเรียนทอล พริ้นเซสยังได้ร่วมมือกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษา คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์จากทั่วทั้งประเทศ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบัน มูลค่ากว่า 24,000,000 บาท เพื่อสรรค์สร้างบุคลากรคุณภาพ ยกระดับการศึกษาไทย ให้เยาวชนไทยได้มีทักษะความรู้ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคมต่อไป